Meklēt
Izvēlne

AICINA PIETEIKT REFERĀTUS LU STARPTAUTISKĀS ZINĀTNISKĀS KONFERENCES SEKCIJAI “ETNOGRĀFS, SABIEDRĪBA, MĀKSLA. 1940–1990.”

LU Latvijas vēstures institūts Latvijas Universitātes 82. starptautiskās zinātniskās konferences ietvaros 2024. gada 22. martā organizē sekciju “Etnogrāfs, sabiedrība, māksla. 1940.-1990.”

Uzsākot LZP FLPP “Etnogrāfs, sabiedrība, māksla: etnoloģijas un mākslas simbioze un padomju koloniālisma diskurss Latvijā” (lzp-2023/1-052), kurā pirmo reizi kopš neatkarības atjaunošanas tiks sniegts etnoloģijas nozares padomju okupācijas perioda zinātnisks izvērtējums un veicināta sabiedrības izpratne par padomju koloniālisma politikas ietekmi uz zināšanu radīšanas un kontroles sistēmu, kā arī par etnogrāfijas un mākslas lomu sabiedrības saliedēšanā un kopīgas identitātes veidošanā, vēlamies aktualizēt uzskaitīto tēmu pētniecību Latvijā un paraudzīties uz to plašākā starpdisciplinārā kontekstā.

Lai iezīmētu pētāmās tēmas ietvaru, aicinām humanitāro un sociālo zinātņu pētniekus un studentus, kuru interešu lokā ir ar padomju okupācijas perioda etnogrāfiju saistītu zinātņu nozaru vēsture, ikdienas dzīves vai mākslas norises, aicinām konferences sekcijai “Etnogrāfs, sabiedrība, māksla. 1940–1990.” pieteikt ziņojumus, kas saistīti ar kādu no šiem jautājumiem:  

  • Etnogrāfijas nozares attīstību ietekmējošais politiskais, administratīvais un tiesiskais regulējums;
  • Etnoloģisko zināšanu radīšana un to izmantojums padomju ideoloģijas mērķiem;
  • Etnoloģiskās zināšanas kā resurss nacionālās identitātes stiprināšanai koloniālisma apstākļos;
  • Saskares punkti starp etnogrāfijas, arheoloģijas, folkloristikas u.c. zinātņu nozarēm padomju okupācijas periodā;
  • Etnogrāfiskā kultūras mantojuma un mākslas simbioze;
  • Etnogrāfiskais kultūras mantojums un tā izmantojums padomju okupācijas perioda izglītībā.

Darba valodas: latviešu, angļu

Norises vieta: Kalpaka bulv. 4, 108. telpa

Pieteikšanās konferencei līdz 19. februārim.

Par referātu pieņemšanu konferencei tiks paziņots līdz 26. februārim.

Konferences tēžu krājums tiks izdots elektroniskā formātā un ievietots Latvijas Universitātes repozitorijā. Apstiprinātajiem referentiem tēzes krājumam jāiesniedz līdz 2024. gada 11. martam. Apjoms – līdz 1800 zīmēm.