Meklēt
Izvēlne

AICINA PIETEIKT DALĪBU STARPTAUTISKAM SIMPOZIJAM: “PAZAUDĒTAIS UN ATRASTAIS”

2024. gada 6. un 7. jūnijā, Rīgā notiks 3. starptautiskais simpozijs: "Pazaudētais un atrastais: stāstus mākslās pārskatot, iespējamās izmaiņas meklējot". 

Šis ir aicinājums pieteikt dalību starptautiskā simpozijā, kur koncentrēsimies uz teorijām un praksēm par materialitātes nozīmi mākslā, mijiedarbībā ar/iekļaujoties iekšup vēstījumiem (viņa-, viņas-, tā-, to-)  personās. Šī starptautiskā simpozija kopējais tematiskais fokuss paliek nemainīgs (plašāka informācija šeit), tomēr pasākumā Rīgā, mēs īpaši pievērsīsimies drošas, gādīgas, uzmanīgas un viesmīlīgas kopienas veidošanai, attiecībām un komunikācijai. Mēs runāsim par pazaudēto un atrasto, par materiālā un afektos izzūdošo un atrodamo. Mēs aicinām dalīties ar savu māksliniecisko, kuratoriālo, institucionālo praksi un akadēmisko izpēti,  kas saistīta ar mākslas materialitāti, darbiem, kolektīviem un izstādēm.

Iepriekš ir notikuši divi ar šo tēmu saistīti simpoziji: Lisabonā, 2023. gada 6.-7.decembris un – Varšavā, 2024. gada 21.-23. martā. Visus trīs simpozija notikumus iedvesmoja Vislavas Šimborskas dzejolis "Runa pazudušo un atrasto svētkos"(1972).  Trešajai tematiskajai konstelācijai nosaukums tiek dots: ĶETNAS, KAŽOKS un ČAULA: “Es nezinu īsti, kur pazaudēju savas ķetnas, kam tika mans kažoks, kas dzīvo manā čaulā.”

Aicinām pieteikt individuālus referātus vai darbnīcas, kolektīvi veidotus radošus paneļus, īpaši iedrošinām piedāvāt alternatīvus prezentācijas formātus. Prioritāri piešķirsim tādiem pieteikumiem, kas pievēršas šādiem tēmu lokiem:

  • Materialitātes loma (drošas, viesmīlīgas un kopīgas) mikrovides izveidē, izpildē un apdzīvošanā;
  • Materialitātes aģence iekļaujošu un holistisku attiecību veidošanā;
  • Materialitātes spēja darboties jutekliski, afektīvi, nodrošinoties pret ievainojamību;
  • Tekstūras un tekstili, kopienas saaušana, jauna veida alternatīvi skatījumi un iztēles kā jutīgas reakcijas uz pašreizējām situācijām un krīzēm.

Aicinām piedāvāt alternatīvus prezentācijas formātus, kas piešķir prioritāti dialogam, uz objektu balstītām saskarsmes iespējām un intervencēm ārpus mākslas institūcijām. Tie var ietvert darbnīcas un pastaigas (dalībnieku piedāvātajos maršrutos ir jāatspoguļo jautājumi, ko ierosina viņu tēma); dāvanu pasniegšanu un/vai dalīšanos, bet ne tikai šie minētie. Mēs esam pretimnākoši apspriest un atbalstīt visas radošās idejas pirms iesniegsiet pieteikumus.

Mēs vēlamies veicināt aktivitātes, kas ir dialoģiskas un uz sadarbību vērstas, reaģējot uz iepriekš minētajām tēmām un, ja iespējams, pievēršot uzmanību konkrētām Rīgas telpām.

Pieteikumiem ir jāpiedāvā tādi materiāli, kas vēl nav publicēti. Potenciāli piedāvājumu iespējams sagatavot arī kā publikāciju grāmatas nodaļai vai žurnāla rakstam, ja tas tiek izvēlēts iekļaušanai publikācijā. Pieteikumiem jābūt angļu valodā.

  • Pieteikumu nosūtīšanas termiņš ir 2024. gada 2. aprīlis.

Pieteikumus nosūtīt uz e-pastu: , temata rindā norādot: “The-Lost-and-Found”.

Iesniedzamie dokumenti:

  1. nosaukums;
  2. kopsavilkums līdz 300 vārdiem garš; lūdzu, norādiet prezentācijas veidu (piemēram, individuāla vai sadarbības prezentācija, panelis, uz objektu balstīta darbnīca, pastaiga, u.c.);
  3. īsa biogrāfija, ieskaitot jūsu pašreizējo institucionālo piederību (līdz 150 vārdiem).

Pretendenti par lēmumiem tiks informēti līdz 2024. gada aprīļa vidum.

  • Konferences maksa 100 EUR; 75 EUR doktorantiem.

Organizatori:
Simpozijs tiek organizēts, sadarbojoties Vroclavas Universitātei (Polija), Polijas Pasaules Mākslas studiju institūtam, Instituto de História da Arte - NOVA Universitātei Lisabonā (Portugāle) un Latvijas Mākslas akadēmijai Rīgā (Latvija). Šī pasākuma vispārīgā koncepcija tika iecerēta Nacionālā Zinātnes centra finansētā projekta “Premoderno attiecību atlikumi ar mākslu atsevišķos mūsdienu klosteros Mazpolijā un Lejassilēzijā” ietvaros (nr. 2021/41/B/HS2). /03148).

Pasākumu Rīgā finansē Latvijas Republikas Kultūras ministrija, projekts “Latvijas kultūras un radošā ekosistēma kā noturības resurss un ilgtspēja”/CERS, projekta Nr.VPP-MM-LKRVA-2023/1-0001.

Zinātniskā komiteja:
Agnieszka Patała (Vroclavas Universitāte, Polija)
Anna Markovska (Vroclavas Universitāte, Polija)
Basia Sliwinska (Lisabonas NOVA Universitāte, Portugāle)
Jānis Taurens (Latvijas Mākslas akadēmija, Rīga, Latvija)
Margarida Brito Alvesa (Lisabonas NOVA Universitāte, Portugāle)

Konferences koordinatore:
Sanita Duka (Latvijas Mākslas akadēmija, Rīga, Latvija)
+371 29456449