Meklēt
Izvēlne

IZSLUDINĀTS ERASMUS+ PRAKSES STIPENDIJU KONKURSS 2024./2025. STUDIJU GADAM

Visu apakšnozaru un programmu LMA studenti aicināti pieteikties Erasmus+ praksei ārvalstu uzņēmumā vai organizācijā, kas atrodas kādā no Erasmus+ programmas dalībvalstīm. Prakses vietas izvēle un atrašana ir studenta ziņā, ņemot vērā individuāli interesējošo un atbilstību specialitātei - pirms pieteikšanās konkursā students sazinās ar potenciālo prakses organizāciju un saņem apstiprinājumu prakses perioda īstenošanai.

Konkurss tiek izsludināts par prakses laiku no 2 līdz 12 mēnešiem, kas īstenojams laika periodā no 2024. gada 1. augusta līdz 2025. gada 31. jūlijam.

  • Erasmus+ absolventu prakse

Erasmus+ absolventu praksē var doties viena gada laikā pēc Akadēmijas absolvēšanas. Obligāts noteikums - prakses pieteikums jāiesniedz pēdējā studiju gadā, studentam vēl esot studējošā statusā.

  • Erasmus+ doktorantu prakse

Doktorantūras studenti var pieteikties ne tikai standarta praksei, bet arī 5 – 30 dienu īstermiņa mobilitātei. Mobilitāte var būt daļēji virtuāla, iekļaujot tiešsaistes mācību apmaiņu un komandas darbu.

Lai pieteiktos Erasmus+ praksē, līdz konkursā noteiktajam termiņam elektroniski jāaizpilda Erasmus+ prakses pieteikuma forma un jāpievieno sekojoši pielikumi:

  • CV (angļu valodā)
  • Motivācijas vēstule (angļu valodā)
  • Portfolio (līdz 5MB, var pievienot saiti uz mājaslapu, blogu, utt.)
  • Apstiprinājuma vēstule (var būt neformāla) vai e-pasts no prakses vadītāja par pieņemšanu praksē
  • Svešvalodas apliecinājums (valodas kursu sertifikāta kopija, valodas centralizētā eksāmena sertifikāta kopija, LAIS izdruka ar atzīmi svešvalodā, un tml.)

Pieteikšanās termiņš: 2024. gada 20. maijs (10:00)

Vairāk info (konkursa nolikums, stipendiju likmes, prakses vietu meklētājs): šeit

Erasmus+ prakses mobilitāti organizē LMA Ārlietu daļa.