Meklēt
Izvēlne

Erasmus+ prakse

Erasmus+ prakse ir lieliska iespēja gūt praktisku pieredzi, strādāt starptautiskā vidē, gūt izpratni par darba tirgus nosacījumiem, uzlabot komunikācijas spējas un svešvalodu zināšanas, iepazīt kultūras, kā arī iegūt plašāku redzesloku, motivāciju un pārliecību par savām spējām.
Reizi gadā (aprīlī) Latvijas Mākslas akadēmijas Ārlietu daļa izsludina Erasmus+ programmas prakses stipendiju konkursu nākošā studiju gada prakses mobilitātēm, balstoties uz Erasmus+ stipendiju konkursa nolikumu.

Erasmus+ programmas dalībvalstis

Austrija, Beļģija, Bulgārija, Čehija, Dānija, Francija, Grieķija, Horvātija, Igaunija, Īrija, Islande, Itālija, Kipra, Lietuva, Lihtenšteina, Luksemburga, Maķedonija, Malta, Nīderlande, Norvēģija, Polija, Portugāle, Rumānija, Serbija, Slovākija, Slovēnija, Somija, Spānija, Turcija, Ungārija, Vācija un Zviedrija.

Pieteikšanās nosacījumi

Students var pieteikties Erasmus+ praksē ārvalstu uzņēmumā vai organizācijā, kas atrodas kādā no Erasmus+ programmas dalībvalstīm. Doktorantūras studentiem iespējams pieteikties arī asistenta praksei kādā pētniecības institūcijā. 

Prakses vietas izvēle un atrašana ir studenta atbildībā, ņemot vērā individuāli interesējošo un atbilstību specialitātei - pirms pieteikšanās konkursā students sazinās ar potenciālo prakses organizāciju un saņem apstiprinājumu prakses perioda realizēšanai.

Prakses vieta nedrīkst būt Eiropas Savienības (ES) institūcija vai ES iestāde; organizācija, kas administrē ES programmas, vai studenta pārstāvētās valsts diplomātiskā iestāde.

Erasmus+ prakses programmu var izmantot visos studiju līmeņos: Bakalaura programmas 1., 2., 3. un 4. kursa studenti, Maģistra programmas 1. un 2. kursa studenti, kā arī Doktorantūras 1., 2. un 3. kursa studenti. Praksē nedrīkst doties Bakalaura 4. kursa, Maģistra 2. kursa un Doktorantūras 3. kursa studenti attiecīgā kursa pavasara semestrī.

Minimālais prakses mobilitātes periods ir 2 mēneši, savukārt maksimālais - 12 mēneši viena studiju līmeņa ietvaros.

Doktorantūras studenti var pieteikties arī īstermiņa mobilitātei (5-30 dienas). Mobilitāte var būt daļēji virtuāla, iekļaujot tiešsaistes mācību apmaiņu un komandas darbu. 

Stipendiju konkursā drīkst piedalīties arī tie studenti, kuri jau izmantojuši studiju vai prakses mobilitāti iepriekš un saņēmuši Mūžizglītības programmas Erasmus vai programmas Erasmus+ stipendiju, taču kopējais Erasmus mobilitātes ilgums vienā studiju līmenī nedrīkst pārsniegt 12 mēnešus.

Prakses periods tiek novērtētēts ECTS kredītpunktos. ECTS jeb Eiropas Kredītpunktu pārneses sistēma palīdz gūt pārskatu par augstāko izglītību, salīdzināt, atzīt studiju rezultātus un nodrošināt kvalitāti. Ārvalstīs veiktās prakses veiksmīga realizācija paredz, ka Erasmus+ prakses periods tiek atzīts, novērtēts ar kredītpunktu skaitu un ieskaitīts Akadēmijas studiju periodā un studenta sekmēs.

Erasmus+ absolventu prakse

Erasmus+ neseno absolventu praksē var doties viena gada laikā pēc Akadēmijas absolvēšanas. Obligāts noteikums - prakses pieteikums jāiesniedz pēdējā studiju gadā, studentam vēl esot studējošā statusā. Absolventu prakses mobilitāte tiek iekļauta tajā studiju līmenī, pēc kuras absolvents dodas praksē. Absolventa prakses sākuma datums nedrīkst būt ātrāks par absolvēšanas datumu.

Stipendiju likmes

Stipendiju likmes Erasmus+ programmā uz visām programmas dalībvalstīm nosaka Valsts izglītības attīstības aģentūra, likmes ir atkarīgas no Eiropas Savienības finansējuma un Latvijas Valsts piešķirtā līdzfinansējuma apjoma attiecīgajam studiju gadam. Stipendijas domātas, lai palīdzētu segt ceļošanas, uzturēšanās un citas ar praksi ārvalstīs saistītās izmaksas, taču negarantē visu izdevumu segšanu.

Students saņem atsevišķu piemaksu pie stipendijas nokļūšanai mobilitātes vietā izvēloties zaļo ceļošanas veidu – vilcienu, autobusu, personīgo automašīnu.

Informācija par pieteikšanos

Lai pieteiktos Erasmus+ praksē, līdz konkursā noteiktajam termiņam elektroniskā veidā jāiesniedz sekojoši dokumenti:

 • Erasmus+ prakses konkursa pieteikuma anketa
 • Portfolio (līdz 5MB, var pievienot saiti uz mājaslapu, blogu, utt.)
 • CV (angļu valodā)
 • Motivācijas vēstule (angļu valodā)
 • Apstiprinājuma vēstule (neformāla) vai e-pasts no prakses vietas vadītāja par pieņemšanu praksē
 • Svešvalodas apliecinājums (valodas kursu sertifikāta kopija, valodas centralizētā eksāmena sertifikāta kopija, atzīmju izraksts no LAIS ar atzīmi svešvalodā, un tml.)

Prakses perioda realizēšana iespējama no 2022. gada 1. jūnija līdz 2023. gada 30. oktobrim.

Pieteikšanās termiņš: 2022. gada 2. maijs (10:00)

Prakses piedāvājumi

Prakses meklēšanas rīki:

Praxis
ErasmusIntern.org
Eurasmus
EurasmusTrainee-Up in Barcelona                                                                                                                   Humacapiact

Aktuāli prakses piedāvājumi:

JAUNUMS OSJA Animation Stuttgart 

JAUNUMS Prakse Narvas mākslas rezidencē

JAUNUMS Asistents Venēcijas mākslas biennālē 

JAUNUMS Frans Masereel Centrum (Belgium): graphic art

Placement Slovakia graphic design, interior design

Spain Internship: graphic design

Olof Nordal (Iceland): sculpture and turf building

Aba Art Lab (Spain): photography; visual communication (min 6 months)

Aba Art Lab (Spain): graphic design; branding; identity design (min 6 months)

Aba Art Lab (Spain): product design; 3D and visualizations; prototyping; materials and technology (min 6 months)

Ekkisens Art Space (Iceland): contemporary art; projects; curating

Kling & Bang (Iceland): contemporary art; projects; curating

Harbinger (Iceland): project space; contemporary art (min 3 months)

Graphic Design Studio (Slovakia): graphic design; visual communication; packaging; magazines; posters; prints (min 5 months)

Covet Design Group (Portugal): product design; graphic design; web design; photography, etc.

Artykel Creative Form (Czech Republic): design; visual communication; digital technologies; photography; fashion; video, etc.

Informācija apstiprinātajiem studentiem

Erasmus+ prakses mobilitāte tiek organizēta saskaņā ar Erasmus studenta hartu.

Pēc apstiprinājuma saņemšanas

 • Jānoslēdz trīspusējs prakses līgums Learning Agreement, kas paredz prakses programmas īstenošanu.
 • Jānoslēdz finansējuma līgums par piešķirto Erasmus+ stipendiju un mobilitātes noteikumiem.
 • Jāpiesakās un jāsaņem Eiropas Veselības apdrošināšanas karte EVAK un jāveic obligātā nepieciešamā apdrošināšanās.
 • Pēc uzaicinājuma saņemšanas e-pastā, students tiešsaistē izpilda pirmo svešvalodas novērtējuma testu. Online Linguistic Support (OLS) ir bezmaksas valodas mācību programma tiešsaistē, kas izstrādāta Erasmus+ mobilitātes dalībniekiem un kurā students pārbauda savu prasmes līmeni valodā, kuru izmantos ārvalstīs, kā arī piedāvā iespēju izmantot svešvalodas apguves kursus.

Prakses mobilitātes laikā

 • Studentam jāievēro noslēgtā Erasmus+ finansējuma līguma noteikumi un prakses līguma nosacījumi, jāievēro prakses vietas kārtība un noteikumi.
 • Jebkādu problēmu vai neskaidrību gadījumā jāsazinās ar LMA Ārlietu daļu, un jebkuras izmaiņas prakses līgumā jāsaskaņo ar LMA un prakses organizāciju.
 • Prakses perioda beigās no prakses vadītāja jāsaņem aizpildīta noslēdzošā prakses līguma sadaļa, kā arī prakses apstiprinājumu Letter of Confirmation.

Pēc atgriešanās no prakses

 • Finansējuma līgumā noteiktajā termiņā students Ārlietu daļā iesniedz noslēdzošo prakses līguma sadaļu, kā arī pilnībā aizpildītu prakses apstiprinājumu.
 • Pēc uzaicinājuma saņemšanas e-pastā, tiešsaistē jāizpilda otrais (noslēdzošais) valodas novērtējuma tests.
 • Pēc uzaicinājuma saņemšanas e-pastā, tiešsaistē jāaizpilda Erasmus+ mobilitātes atskaite Erasmus+ Participant Report.
 • Jāiesūta mobilitātes pieredzes stāsts ar 3-5 pievienotām foto no mobilitātes perioda. Pieredzes stāsts jāveido, balstoties uz pieredzes stāsta formu.

Nepieciešamie dokumenti prakses mobilitātei:

Prakses pieredze

Erasmus+ prakses pieredzes apraksti pa valstīm ir pieejami šeit

Kontakti