Meklēt
Izvēlne

AICINĀJUMS PIETEIKTIES LLMC VASARAS SKOLAI “SARUNAS PAR DZIMTI BALTIJĀ UN AUSTRUMEIROPĀ”

Aicinājums pieteikties Latvijas Laikmetīgās mākslas centra vasaras skolai “Sarunas par dzimti Baltijā un Austrumeiropā” Kuldīgā, 2020. gada 31. jūlijā – 5. augustā!

Pieteikšanās termiņš: 2020. gada 15. jūnijs

Vasaras skolai aicinām pieteikties humanitāro zinātņu maģistrantūras un doktorantūras studentus, jaunos māksliniekus, mākslas zinātniekus, kuratorus un kultūras pētniekus no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas.

Patriarhālie, heteronormatīvie un uz dzimumu balstītie ieradumi, kas kultivēti gadsimtiem ilgi, nav izgaisuši arī šodien. To konfrontēšanā nenovērtējama loma ir feminisma kustībai un dzimtes studijām, kas aizsāka skaļi runāt par ilgstoši ignorētām dzimumu līdztiesības problēmām un uzstājušas uz izmaiņām dažādos politiskās, sociālās, ekonomiskās un kultūras dzīves aspektos, lai veidotu heterogēnu sabiedrību. Vasaras skolas programma pievērsīsies gan mākslas vēsturē marginalizētajiem stāstījumiem, gan ikdienas solidaritātes un emancipācijas jautājumiem mūsdienās. Kādi sociālie un vēsturiskie iemesli veidojuši dominanci pār sievietēm mūsu reģionā? Kā māksla var kļūt par politisku praksi un mainīt iesīkstējušās politiskās un sociālās struktūras dzimtes kontekstā? Kā, pārskatot pagātni un pārinterpretējot arhīvus, mēs varam veidot alternatīvu nākotni?

Latvijas Laikmetīgās mākslas centra vasaras skola notiek jau septīto gadu, un arī šogad tā rīkota sadarbībā ar Kuldīgas mākslinieku rezidenci un Latvijas Mākslas akadēmiju, lai sniegtu iespēju jaunajiem profesionāļiem brīvā un starpdisciplinārā formā lekcijās un radošās darbnīcās izzināt aktuālākos laikmetīgās kultūras kontekstus, attīstīt kritisko domāšanu un veidot kolektīvas mākslinieciskās pētniecības un radošās prakses. Šogad vasaras skolas uzmanības centrā būs feminisma un dzimtes studiju jautājumi vēsturiskā atskatā un šodien Baltijā un Austrumeiropā.

Vasaras skolas lektori un darbnīcu vadītāji būs pētnieki Redi Koobaka (Bergenas Universitāte), Bārts Pušavs (Kopenhāgenas Universitāte), kritiķe un kuratore Jana Kukaine (Latvijas Mākslas akadēmija), kuratore, māksliniece un dzejniece Laima Kreivīte (Viļņa), mākslinieki Jāna Kokko (Helsinku Mākslas akadēmija) un Vala T. Foltins | Valentine Tanz (Krakova / Kopenhāgena). Programmas kuratores ir Ieva Astahovska un Andra Silapētere.

Feminisms un dzimtes pētījumu aktualizētie jautājumi attiecas gan uz aktuālākajām sociālajām un ikdienas sfērām, gan pagātni – sieviešu, arī kvīru pieredzi un pozīciju kopējā vēstures naratīvā, kur tā ilgstoši nenovērtēta. Vēstures pārskatīšana, iekļaujot “vēl neuzrakstītos stāstus”, paver ne tikai pilnīgāku skatījumu uz pagātni, bet arī liek pārvērtēt metodes, kas izmantotas šo naratīvu konstruēšanā, un piedāvā alternatīvu skatījumu. 

Turklāt feminisms un tā izpratne mūsdienās mainās visā pasaulē – tā prasības kļūst arvien redzamākas, priekšplānā izvirzot solidaritāti un rūpes par kopīgo, kolektīvo un ikdienišķo. Tomēr izmaiņas notiek atšķirīgi un dažādos tempos un Austrumeiropā dzimumu politikas situācija ir kritiskāka nekā daudzviet Rietumvalstīs. Aktualizējot atšķirīgas zināšanas un prakses, vasaras skolas lektori pievērsīsies feminisma un dzimtes pētījumiem bijušajās sociālisma valstīs mūsdienās un nesenajā pagātnē. Lekcijas, diskusijas un darbnīcas būs veltītas attiecībām starp mākslu un dažādiem ar dzimti saistītiem diskursiem un tādām tēmām kā postsociālisma un postkoloniālisma mijiedarbība caur dzimtes studiju perspektīvu, intersekcionalitāte, dzimumu nevienlīdzības sociālie nosacījumi un feminisma estētika. Lektori analizēs feminisma vēsturisko perspektīvu, tostarp pievēršoties sociālisma emancipācijas mantojumam – spriedzei starp solījumiem par sievietes emancipāciju sociālismā un nepiepildīto vienlīdzību – un šodienas kapitālisma un liberālās demokrātijas krīzi.

Vasaras skolas programma notiks angļu valodā. Dalība tajā ir bez maksas, taču dalībniekiem daļēji jāsedz uzturēšanās izmaksas 80 eiro apmērā.

Īpaši aicinām pietiekties Latvijas Mākslas akadēmijas studentus. Diviem motivētākajiem LMA studentiem tiks segtas uzturēšanās izmaksas.

Vasaras skolai aicinām pieteikties, angļu valodā aizpildot pieteikuma anketu: https://ej.uz/lccasummerschool2020

Pieteikšanās termiņš: 2020. gada 15. jūnijs. Atbildes par dalību vasaras skolā tiks izsūtītas līdz 22. jūnijam.

Ja rodas papildus jautājumi par pieteikšanos, lūgums rakstīt Andrai Silapēterei uz epastu .

Ievērojot piesardzību saistībā ar vīrusa Covid-19 izplatības ierobežošanu, vasaras skolas organizatori piemēros nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu dalībnieku veselību un drošību.