Meklēt
Izvēlne

AIZSTĀVĒŠANA 03/06

LMA Bakalaura studiju programma “Māksla”
2018./2019. studiju gada Vizuālās mākslas nodaļas
GLEZNIECĪBAS apakšnozares
Diplomdarbu aizstāvēšana
 2019. gada
3. jūnijā plkst. 10.00 (Kronvalda bulv. 4)

Diplomandi:

1. Inese Zalviņa
“Septiņas eksistences formas”
Bakalaura darba vadītājs: prof. Normunds Brasliņš

2. Rebeka Lukošus
„Es Tevi jau gaidīju”
Bakalaura darba vadītāja: doc. Rūta Briede

3. Elīna Zāgeusa
„Galvenais”
Bakalaura darba vadītājs: prof. Kristaps Zariņš

4. Baiba Ābelīte
„Smogs”
Bakalaura darba vadītājs: asoc. prof. Kristaps Ģelzis

5. Līva Blumfelde
„TUKŠA GALVA”
Bakalaura darba vadītājs: doc. Andris Eglītis

6. Kristīne Upīte
„Berze”
Bakalaura darba vadītājs: asoc. prof. Kristians Brekte 

7. Madara Bethere
“POP!”
Bakalaura darba vadītājs: prof. Andris Vītoliņš

8. Madara Kvēpa
„Sprezzatura”
Bakalaura darba vadītājs: doc. Andris Eglītis

9. Jānis Šneiders
“Vieta”
Bakalaura darba vadītājs: doc. Andris Eglītis

10. Arta Raituma
„Caur uguni un ūdeni”
Bakalaura darba vadītājs: prof. Kristaps Zariņš

11. Gita Sprince
„Sajūtu herbārijs”
Bakalaura darba vadītājs: prof. Aleksejs Naumovs

12. Jeļena Morozova
„KLUSUMS”
Bakalaura darba vadītājs: asoc. prof. Vija Zariņa


LMA Bakalaura studiju programma “Māksla”
2018./2019. studiju gada Vizuālās mākslas nodaļas
LATGALES FILIĀLE
Diplomdarbu aizstāvēšana
 2019. gada 3. jūnijā
plkst. 15.00 (Kronvalda bulv. 4)

Glezniecības apakšnozare (specializācija restaurācijā)
1. Inga Skrūzmane-Mičule
Ikonas “Svētais Nikolajs Brīnumdarītājs” restaurācija
Bakalaura darba vadītājs: lektors Jakovs Kļosovs; recenzente: Olga Ceple

Glezniecības apakšnozare
2. Olegs  Melihovs
„Jumti”
Bakalaura darba vadītājs: doc. Anatolijs Zelčs

Grafikas apakšnozare
3. Dagne Devjatnikova
„Ceļojums”
Bakalaura darba vadītājs: asoc. prof. Anatolijs Šandurovs

4. Aidens Redmeins
„Laikmetīgā seksualitāte”
Bakalaura darba vadītājs: asoc. prof. Anatolijs Šandurovs

5. Aleksejs Smirnovs
„Metamorfoze”
Bakalaura darba vadītājs: asoc. prof. Anatolijs Šandurovs

6. Sintija Klovāne
„Saliktenis”
Bakalaura darba vadītājs: asoc. prof. Vjačeslavs Fomins

7. Sandis Mūrnieks
„Klusais centrs”
Bakalaura darba vadītājs: asoc. prof. Valdis Krēsliņš

Tēlniecības apakšnozare
8. Līga Mergina
„Mīts”
Bakalaura darba vadītājs: lektors Matīss Kalniņš