Meklēt
Izvēlne

“Mākslas Vēsture un Teorija” 10. numurs

Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūts un Mākslas vēstures pētījumu atbalsta fonds ar Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstu
izdevis žurnāla "Mākslas Vēsture un Teorija" 10. numuru.

Anna Ancāne holandiešu klasicisma kontekstā aplūko vienu no izcilākajiem Rīgas 17. gs. otrās puses arhitektūras pieminekļiem - Dannenšterna namu. Vija Strupule atsedz Audēju ielas 10 nama vēstures mākslinieciskos slāņus no 14. līdz 18. gadsimtam. Dainas Lāces uzmanības centrā ir 19. gs. otrajā pusē celtās skolu ēkas Rīgas bulvāru lokā no Politehnikuma (tag. Latvijas Universitātes) līdz Biržas komercskolai (tag. Latvijas Mākslas akadēmijai). Aijas Brasliņas pētījuma ceļi ved uz Berlīni un Romu, kur latviešu jaunie modernisti 20. gs. 20. gados veidoja sakarus ar futūrisma "otro vilni". Viens no viņiem bija tēlnieks Kārlis Zāle, kura 120 gadu jubilejai žurnāls velta Liepājas mākslinieka Rūdolfa Miķeļa Priedes atmiņu publikāciju ar Elitas Grosmanes priekšvārdu un komentāriem.
Elita Grosmane recenzē Ilzes Lozes grāmatu "Lubāna ezera mitrāja neolīta dzintars un tā apstrādes darbnīcas", Jānis Krastiņš - pētnieku grupas kopdarbu "Rīgas dievnami: Arhitektūra un māksla", Rūta Kaminska - Dalijas Klajumienes pētījumu par 18. gs. un 19. gs. pirmās puses gleznotajiem altāriem Lietuvā, bet Kristiāna Ābele - Laimas Laučkaites monogrāfiju "Ekspresionisma jātniece Marianna Verjovkina". Numuru noslēdz 2008. gada pirmās puses konferenču apskati, hronika un Dalijas Klajumienes pārskats par pērnā gada notikumiem Lietuvas mākslas zinātnē.
Galvenā redaktore - Elita Grosmane, māksliniece - Ieva Vīriņa,
izplatīšanu pārzina Stella Pelše.
Žurnāls pieejams LMA Mākslas vēstures institūtā
(Akadēmijas lauk. 1-160, Rīga, t. 67227852) un grāmatnīcās.