Meklēt
Izvēlne

"Mecenātes Ināras Teterevas stipendiju mākslā" konkursu rezultāti

2013. gada martā tika izsludināti divi „Mecenātes Ināras Teterevas stipendiju mākslā” konkursi Latvijas Mākslas akadēmijas pasniedzējiem un studentiem: „LMA pasniedzēju granti 2012/2013” un „LMA studentu un pasniedzēju studiju vizītes Eiropā 2012/2013”. Pieteikumu pieņemšana noslēdzās š.g. 8. aprīlī. Lasot tālāk, uzzināsiet abu konkursu rezultātus.

Vērtēšanas komisija:
- komisijas priekšsēdētājs: LMA rektors prof. Aleksejs Naumovs;
- priekšsēdētāja vietnieks: LMA prorektors studiju un zinātniskajā darbā asoc. prof. Andris Teikmanis;
- komisijas locekļi: LMA prorektors prof. Kristaps Zariņš; LMA Vizuāli plastiskās mākslas nodaļas referente Māra Ādiņa; LMA Ārlietu un izstāžu daļas koordinatore, komisijas sekretāre Inese Bauģe.

Konkursa pretendenti tika vērtēti atklātā balsojumā un izvērtēti pēc šādiem kritērijiem:
- projekta kvalitāte;
- projekta atbilstība „Mecenātes Ināras Teterevas stipendijas mākslā” konkursa „LMA studentu un pasniedzēju vizītes Eiropā 2012/2013” un „LMA pasniedzēju granti 2012/2013” vadlīnijām;
- radošā brauciena lietderība LMA studiju programmām;
- pieprasītais finansējums radošajam braucienam.

„Mecenātes Ināras Teterevas stipendiju mākslā” Mākslas akadēmijas pasniedzējiem: „LMA pasniedzēju granti 2012/2013” konkursā tika iesniegti 7 pasniedzēju pieteikumi radošajiem braucieniem ārvalstīs, no kuriem vērtēšanas komisija atbalstīja visus pasniedzēju pieteiktos projektus:
1. LMA Tekstilmākslas katedras vadītāja prof. Ieva Krūmiņa - radošais brauciens - 55. Venēcijas Biennāle, Itālija, Venēcija.
2. LMA Stikla mākslas katedras vadītāja asoc. prof. Vineta Groza - radošais brauciens - „Ajeto” stikla studija, Čehija, Novy Bor.
3. LMA Vizuālās mākslas un kultūras vēstures un teorijas katedras asoc. prof. Laila Bremša - radošais brauciens - Sanktpēterburgas Mākslas akadēmijas Zinātniskā bibliotēka, Krievija, Sanktpēterburga.
4. LMA Glezniecības katedras doc. Kristīne Rubene - radošais brauciens - Frieze Art Fair New York, Amerikas Savienotās Valstis, Ņujorka.
5. LMA Keramikas katedras asoc. prof. Jevgēnija Loginova - radošais brauciens - Starptautisks porcelāna simpozijs, Čehija, Dubi – Teplice.
6. LMA Scenogrāfijas katedras doc. Kristians Brekte - 55. Venēcijas Biennāle, Itālija, Venēcija.
7. LMA Grafikas katedras pasniedzēja Maija Kurševa - radošais brauciens - UDK Ilustrācijas katedra, Vācija Berlīne.

Konkursa „LMA pasniedzēju granti 2012/2013” mērķis ir sekmēt LMA akadēmiskā personāla (lektoru, docentu, asociēto profesoru un profesoru) kvalifikācijas un radošās kvalitātes paaugstināšanu. Teterevu fonda granti 2012/2013 sniedz pasniedzējiem iespēju uzturēties viņa izvēlētā rezidentūrā, jebkurā valstī no 2 līdz 4 nedēļām. Mobilitāte jāizmanto līdz 1. septembrim.

„Mecenātes Ināras Teterevas stipendiju mākslā” Mākslas akadēmijas pasniedzējiem un studentiem: „LMA studentu un pasniedzēju studiju vizītes Eiropā 2012/2013” konkursā tika iesniegti 13 kuratoru pieteikumi radošajiem grupas braucieniem, no kuriem vērtēšanas komisija atbalstīja 3 (trīs) pieteiktos projektus:
1. LMA Vides mākslas katedras doc. Baiba Bogdane – radošais grupas brauciens - 55. Venēcijas Biennāle, Itālija, Venēcija
2. LMA Glezniecības katedras prof. Kaspars Zariņš – radošais grupas brauciens - 55. Venēcijas Biennāle, Itālija, Venēcija.
3. LMA Vizuālās mākslas un kultūras vēstures un teorijas apakšnozares doc. Aiga Dzalbe – radošais grupas brauciens – Krievija, Sanktpēterburga, Novgoroda.

Konkursa „LMA studentu un pasniedzēju vizītes Eiropā 2012/2013” mērķis ir sekmēt un nodrošināt iespēju LMA studentiem pasniedzēju vadībā apmeklēt kādu studijām nepieciešamu pasākumu, izstādi, muzeju, konferenci u.c. Eiropā. Vizīšu uzdevums: studentu un pasniedzēju kvalifikācijas celšana, studijām nepieciešama pasākuma apmeklējums. 

Ja par konkursu norisi un rezultātiem radušies kādi jautājumi, aicinām sazināties ar LMA Ārlietu un izstāžu daļas koordinatori Inesi Bauģi - LMA 7. kabinets (1. stāvs), inese.bauge(abols)lma.lv">.