Meklēt
Izvēlne

Andra Teikmaņa promocijas darba aizstāvēšana

2010. gada 9. septembrī pl.14.00. Latvijas Mākslas akadēmijā, 24.telpā
notiks Andra Teikmaņa promocijas darba
„Mākslas un politikas attiecību semiotika. Vizuālo un verbālo vēstījumu
mijiedarbība Latvijas padomju perioda glezniecībā"aizstāvēšana.

Recenzenti Dr.phil.E.Freiberga, Dr.phil. J.Taurens, Dr.phil. A.Rubenis.
Laipni aicināti visi interesenti. 
Ar promocijas darba tekstu varat iepazītie http://www.lma.lv/?parent=1090