Meklēt
Izvēlne

Andresa Kurga vieslekcija „Strādājot pāri robežām. Pētot vēlā padomju perioda mākslu un arhitektūru”

2015. gada 1. aprīlī plkst. 16.20 LMA 19. telpā notiks Andresa Kurga vieslekcija „Strādājot pāri robežām. Pētot vēlā padomju perioda mākslu un arhitektūru”. 

Lekcija apskatīs starpdisciplināro un starpnacionālo pētniecību Padomju Savienības sešdesmito un septiņdesmito gadu mākslas un arhitektūras attīstības kontekstā. Nolūkā izvairīties no ierastajām nonkonformisma un mākslas pretošanās centienu interpretācijām, lekcija izvērtēs modernizācijas un jauno tehnoloģiju diskursu ietekmi dizaina jomā. Pievēršoties darbiem, kas neiederas ierastajā nacionālās pretošanās shēmā, Andres Kurgs piedāvās savādāku vēstures skatījumu, atklājot alternatīvas tēmas, kuras problematizē ierasto Igaunijas padomju laika mākslas vēstures traktējumu.

Andres Kurgs (Tallina) ir Igaunijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūta vadošais pētnieks un vadītājs. Savos pētījumos viņš apskata mākslas un arhitektūras parādības Padomju savienībā no 20. gs. 60. gadu beigām līdz 80. gadiem samērojot tās ar tehniskajiem jauninājumiem un pārmaiņām sabiedrības dzīvē un vērtībās. Andres Kurgs ir publicējis zinātniskos rakstus sekojošos žurnālos: ArtMargins, Journal of Architecture; Interiors: Design, Architecture, Culture; Home Cultures, A Prior Magazine, un ir daudzu izstāžu katalogu rakstu autors. Viņš ir līdzutors publikācijām: A User’s Guide to Tallinn (2002) un Environment, Projects, Concepts: Architects of the Tallinn School 1972–1985 (2008). Kurgs pēdējos gados ir kūrējis sekojošas izstādes: Our Metamorphic Futures. Design, Technical Aesthetics and Experimental Architecture in the Soviet Union 1960-1980 Viļņas Nacionālajā galerijā un Igaunijas Lietišķās mākslas muzejā (2011–2012); kā arī Present Tense. Ten Baltic Artists Kalmāras mākslas muzejā, Zviedrijā (2014–2015).