Meklēt
Izvēlne

Asociētā profesora vēlēšanas

LATVIJAS MĀKSLAS AKADĒMIJA
izsludina konkursu UZ VAKANTAJĀM
ASOCIĒTĀ PROFESORA AMATA VIETĀM

• 1 asociētā profesora amata vietu - mākslas zinātnē, vizuālās mākslas vēstures un teorijas specialitātē;
• 1 asociētā profesora amata vietu- audio vizuālajā mēdiju mākslā, vizuālās komunikācijas specialitātē;
• 1 asociētā profesora amata vietu - dizainā, vides mākslas specialitātē.

Prasības:
 atbilstošas LR MK noteikumiem Nr.391
(04.09.03. protokols Nr.41, 3.§)
 Nolikumam par akadēmiskajiem amatiem LMA.
Dokumenti jāiesniedz LMA Personāldaļā (4. telpā)
no 2011. gada 4. aprīļa līdz 6. maijam
(darba dienās)
no pulksten 10.00 līdz 15.00

Informācija pa tālruni: 6 7321892
Latvijas Mākslas akadēmijas 2011. gada 15. marta Senāta lēmums, protokols Nr. 5