Meklēt
Izvēlne

Atcelts Alberta stipendijas konkurss

Sakarā ar SIA „Forburga" finansiālajām grūtībām ir atcelts Alberta
stipendijas konkurss! 
Latvijas Mākslas akadēmijas administrācija un SIA Forburga atvainojas
ikvienam akadēmijas studentam, kurš bija plānojis piedalīties šajā konkursā!