Meklēt
Izvēlne

AUGUSTĀ NOTIKS VASARAS SKOLA “RAKSTI UN ROKRAKSTI”

Studentiem bieži rodas jautājumi – kā uztvert jau rakstīto un kā pašiem analizēt autentisko? Materiālais un dokumentārais mantojums ir autentiskās liecības par kādreizējo, savukārt – uz to analīzes pamata tapušie raksti – unikāla pētnieka radīta interpretācija. Kuram pavedienam sekot un kā šim vēsturiskā rēbusa šķetināšanas procesam pieiet? Vēl vairāk –  par rakstiem saucam arī ornamentus, kas rotā gan ēkas, gan tradicionālos tērpus. Kā pētīt tos?

No 2022. gada 15. līdz 19. augustam Vasaras skolā: “Raksti un rokraksti” jeb “Meklējot metodes un materiālus: Dienvidkurzemes arhitektūras, mākslas un kultūras mantojuma pētniecība” – arhitektūras, mākslas un plašāk – kultūras mantojuma – metodes un materiālus izzinās 12 studenti no Latvijas Mākslas akadēmijas, Latvijas Kultūras akadēmijas, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas, kā arī Latvijas Universitātes. Izpētes ģeogrāfija ir Rīga – Liepāja – Nīca – Bārta un Rucava. Studenti iedziļināsies dažādās rokrakstu un avotpētniecības metodēs atmiņu institūcijās Rīgā un Liepājā, kā arī gūs autentiskā mantojuma pieredzi lauka pētījumos Dienvidkurzemē. Pirmajās divās dienās īpaša uzmanība tiks pievērsta materiāliem, kas glabājas Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Speciālo krājumu departamenta krātuvēs. 21. gadsimtā, jo īpaši pandēmijas apstākļos, pētnieka ikdienā aizvien lielāku nozīmi iegūst darbs ar digitalizēto kultūras mantojumu. Vasaras skolā studenti tiks iepazīstināti ar Digital Humanities jēdzienu, digitālajiem resursiem, īpaši izceļot kolekciju periodika.lv.

Par rokrakstiem parasti dēvē tādus nepublicētus materiālus kā atmiņas, dienasgrāmatas, skices u.c. Mēdz teikt, ka savs rokraksts piemīt katrai vietai, ar to saprotot kultūrainavu, tradīcijas, un citus raksturojošus elementus. Šoreiz vasaras skolā uzmanība tiks pievērsta Dienvidkurzemei. Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldē studenti apgūs praktiskus paņēmienus arhitektūras un mākslas pētīšanai in situ Liepājā. Topošās grāmatas “Sakrālā arhitektūra un māksla Liepājas pilsētā un vēsturiskajā Liepājas rajonā” autore Daina Lāce dalīsies pieredzē par arhitektūras un mākslas pētniecības metodēm un palīdzēs studentiem ieraudzīt ikdienā nepamanāmās detaļas. Dienu pirms brauciena uz Dienvidkurzemi Latvijas Nacionālā mākslas muzeja (LNMM) krājumā būs iespēja atklāt 20. gadsimta 20.–40. gados gleznotās Liepājas un Dienvidkurzemes ainavas, arhitektūru, cilvēkus, lietas, tērpus un tradīcijas. Mākslā atveidoto un muzeju krātuvēs saglabāto kultūras mantojumu vēl aizvien ir iespējams piedzīvot arī autentiskā vidē Liepājā, Nīcā, Bārtā un Rucavā. 

Kultūras mantojuma pētniecībā liela nozīme ir zināšanām par restaurāciju. Skolas dalībnieki gūs ieskatu Latvijas restaurācijas vēsturē. Apmeklēsim jaunatklāto Liepājas 17.–19. gadsimta interjera muzeju “Hoijeres kundzes viesu namu”. Restaurācijas vadītāja arhitekte Liesma Markova stāstīs par to, kā ir pētīt rakstus, materiālus un iekārtot interjeru ar iepriekšējos gadsimtos raksturīgām mākslas vēstures stilu lietām – atjaunot vietas rokrakstu.

Vasaras skola ir teorētiski praktisks studiju kurss ar iespēju iegūt 2 krp C izvēles daļā.

Organizē:
Latvijas Mākslas akadēmija un Latvijas Nacionālā bibliotēka

Vasaras skolas programmas veidotājas:
Dr.art. Daina Lāce, Dr.art. Inese Sirica, Dr.art. Katrīna Teivāne
Kontaktinformācija:
, 20261131

Vasaras skola tiek realizēta projekta "Kultūras kapitāls kā resurss Latvijas ilgtspējīgai attīstībai" /CARD ietvaros.

Projektu “Kultūras kapitāls kā resurss Latvijas ilgtspējīgai attīstībai”/ CARD (Nr. VPP-KM-LKRVA-2020/1-0003) finansē Latvijas Republikas Kultūras ministrija valsts pētījumu programmas “Latvijas kultūra – resurss valsts attīstībai” (2020.–2022.) ietvaros. Valsts pētījumu programmu administrē Latvijas Zinātnes padome.