Meklēt
Izvēlne

IZSLUDINĀTS ERASMUS+ STIPENDIJU KONKURSS PERSONĀLAM

Izsludināts akadēmiskā un neakadēmiskā personāla, kā arī vieslektoru no Erasmus+ programmas valstu uzņēmumiem mobilitāšu stipendiju papildkonkurss. 

Mobilitāšu veidi:

  • LMA akadēmiskā personāla docēšanas mobilitāte kādā no LMA Erasmus+ partneraugstskolām;
  • LMA akadēmiskā un neakadēmiskā personāla pieredzes apmaiņas mobilititāte kādā no institūcijām;
  • vieslektora no uzņēmuma docēšanas mobilitāte LMA.

Laika periods mobilitāšu īstenošanai:
01/10/2022 - 30/09/2023

Pieteikuma termiņš: 11/09/2022 plkst. 23.59
Konkursa rezultāti: no 23/09/2022 

  • Pieteikt LMA personāla mobilitāti (docēšanu vai pieredzes apmaiņu) klikšķināt šeit
  • Anketa vieslektoru no uzņēmumiem mobilitātēm klikšķināt šeit
  • LMA partneraugstskolas meklējiet klikšķināt šeit

Pamatinformācija par Erasmus+ personāla mobilitāti klikšķināt šeit.

Līdzfinansē Eiropas Savienības programma Erasmus+