Meklēt
Izvēlne

BREDERLO – VON SENGBUSCH MĀKSLAS PRĒMIJA 2010

Konkursa noteikumi:
Brederlo - von Sengbusch mākslas prēmijai var pieteikties Latvijas Mākslas
akadēmijas Glezniecības, Tēlniecības un Grafikas apakšnozaru studenti,
2010. gada 7. janvārī no plkst. 13:00 - 16:00 LMA aulā iesniedzot savus konkursa
pieteikumus. Glezniecības, Tēlniecības, Grafikas apakšnozaru studentiem
jāiesniedz 1-2 radošie darbi un CV.

Konkursa žūrija:

Konkursa darbus vērtēs četri Latvijas Mākslas Akadēmijas pārstāvji, viens
Ārzemju Mākslas muzeja pārstāvis un viens von Sengbusch ģimenes pārstāvis.

Brederlo - von Sengbusch mākslas stipendijas ieguvējs tiks paziņots konkursa
izstādes atklāšanā.

Brederlo - von Sengbusch mākslas prēmija:

Prēmijas apjoms ir 4000 EUR, taču žūrijas komisija ir tiesīga stipendiju
sadalīt trijās līdz četrās vienādi lielās daļās, tās piešķirot dažādu
apakšnozaru pārstāvjiem.

Konkursa izstāde:

Brederlo - von Sengbusch mākslas prēmijas konkursā iesniegto darbu izstāde
Latvijas Mākslas akadēmijas aulā apskatāma no 15. līdz 30. janvārim.