Meklēt
Izvēlne

Briselē aizvadīta apmācību sesija par programmu "Erasmus+"

2013. gada 21. un 22. novembrī Latvijas Mākslas akadēmijas rektors prof. Aleksejs Naumovs „Erasmus” vēstnieka statusā apmeklēja Briseli, kur norisinājās „Erasmus” vēstnieku, „Erasmus Mundus” un „Oceans” absolventu, kā arī augstākās izglītības tīklu un asociāciju pārstāvju apmācību sesija par programmu „Erasmus+”.

Sesijā dalībnieki tika iepazīstināti ar „Erasmus+” programmas jauninājumiem, uzbūvi, darbības principiem un spektru. Klātesošie piedalījās diskusijās, pārrunājot līdzšinējo pieredzi – „Erasmus” veiksmes stāstus, problēmas un nākotnes vīzijas. Dalībvalstu pārstāvji prezentēja savas valsts pieredzi, izklāstot, kas programmas gaitā īstenots sekmīgi, kādi vājie punkti identificēti un kas nepieciešams, lai stiprinātu programmas darbību nākotnē.

Latvija var lepoties ar veiksmīgu līdzdalību „Erasmus” programmā – sasniegti ievērojami rezultatīvie rādītāji un lielam skaitam studentu, pedagogu un izglītības darbinieku sniegtas vērtīgas mobilitātes un pieredzes apmaiņas iespējas. Līdzās prof. Aleksejam Naumovam apmācībās Latviju pārstāvēja arī otra mūsu valsts „Erasmus” vēstniece – Latvijas Universitātes studente Madara Apsalone.

„Erasmus+” ir jauna Eiropas Savienības (ES) programma izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā 2014.-2020. gadam. Tā aizstāj vairākas esošās ES programmas, aptverot visas izglītības jomas: mūžizglītības programmu „Erasmus” (augstākā izglītība), „Leonardo da Vinci” (arodizglītība), „Comenius” (vispārējā izglītība), „Grundtvig” (pieaugušo izglītība), „Jaunatne darbībā” un piecas starptautiskās programmas („Erasmus Mundus”, „Tempus”, „Alfa”, „Edulink” un programma sadarbībai ar rūpnieciski attīstītajām valstīm). Pirmo reizi „Erasmus+” piedāvās Eiropas Savienības atbalstu sporta jomā, jo īpaši tautas sporta jomā.

„Erasmus+” kopējais budžets būs 14,7 miljardi eiro, un tas dos iespēju jauniešiem vecumā no 13 līdz 30 gadiem studēt ārzemēs vai piedāvās maģistratūras studentiem aizņēmumu garantijas mehānismu. Ar „Erasmus+” līdzekļiem tiks atbalstītas partnerības starp mācību iestādēm un uzņēmumiem, finansējot „zināšanu apvienības” un „nozaru prasmju apvienības”, kuru ietvaros veiks apmācību reālā darba vidē, ieviesīs jaunas apmācību metodes un jaunus kursus, kas pielāgoti darba tirgus vajadzībām.

Eiropas Parlaments jauno „Erasmus+” programmu apstiprināja 2013. gada 19. novembrī.