Meklēt
Izvēlne

Britu padome Latvijā izsludina konkursu uz trijām prakses pozīcijām

Turpinot 2009.gadā veiksmīgi uzsākto prakses programmu, Britu padome Latvijā izsludina pieteikšanos uz trijām praktikantu pozīcijām. Prakses programma ir paredzēta dažādu jomu bakalaura un maģistrantūras studentiem un piedāvā iespēju gūt darba pieredzi vienā no pieredzējušākajām un lielākajām starptautiskajām organizācijām, kas nodarbojas ar kultūras attiecību veidošanu. Prakse studentiem dod iespēju attīstīt praktiskās iemaņas, piedaloties liela mēroga projektos starptautiskā vidē un strādājot kopā ar augsta līmeņa profesionāļiem.

2011./12. gadā prakses iespēja tiek piedāvāta šādās pozīcijās:
• Mārketinga komunikāciju un sociālo mediju asistents;
• Projektu vadītāja asistents radošās ekonomikas, urbānās mākslas un kopienu attīstības projektiem;
• Projektu vadītāja asistents angļu valodas un izglītības projektiem.
Visu prakses pozīciju kandidātiem ir jābūt teicamām angļu valodas zināšanām, kā arī padziļinātai interesei par Britu padomes darbības jomām.

Pieteikties konkursam uz prakses vietām ir iespējams, nosūtot aizpildītu pieteikuma anketu līdz 16. septembrim. Pieteikuma anketas tiks izskatītas divu nedēļu laikā pēc pieteikšanās termiņa beigām, un piemērotākie kandidāti tiks uzaicināti uz interviju. Prakse paredzēta uz sešiem mēnešiem, no š.g. oktobra līdz 2012. gada martam (vismaz 16 stundas nedēļā) ar iespēju pagarināt prakses laiku.

Pieteikuma anketa un papildus informācija par prakses programmu ir pieejama Britu padomes Latvijā mājas lapā:
http://www.britishcouncil.lv/latvia-about-us-internship-programme.htm

Pieteikuma anketas var iesniegt elektroniski vai sūtot pa pastu uz Britu padomes biroju:
Britu padome Latvijā, Blaumaņa 5a-2, Rīga, LV-1011, Latvija
E-pasts:
Tālrunis uzziņām: (+371) 6728 1730

 

Par Britu padomi

Britu padome (British Council) ir starptautiska organizācija, kas dibināta 1934.gadā Apvienotajā karalistē. Šodien tā ir lielākā starptautiskā labdarības organizācija, kurā strādā vairāk kā 7000 darbinieki 110 valstīs un teritorijās visā pasaulē.

Britu padomes darbība ir balstīta uz pārliecību, ka pasaulei ir nepieciešamas vairāk kultūras attiecības, kas ir nozīmīgs priekšnoteikums mūsu planētas un civilizācijas ilgtspējas nodrošināšanai 21. gadsimtā. Galvenās Britu padomes darbības jomas ir radošas un atbildīgas sabiedrības veidošana, izglītības iespēju paplašināšana un iemaņu attīstīšana, starpkultūru dialoga veicināšana, uz zināšanām un inovācijām balstītas ekonomikas attīstība, kā arī kultūras, zinātnes un mākslas sadarbības veicināšana starp Latviju un Lielbritāniju, kā arī citām pasaules valstīm.

Britu padome darbību Latvijā uzsāka 1992. gadā. Šobrīd Britu padomē Latvijā strādā pieci darbinieki. Pārstāvniecību vada Ilze Saleniece un Sandra Prince.

Vairāk informācijas par Britu padomes projektiem un aktivitātēm:

- Britu padomes Latvijā mājas lapā: www.britishcouncil.lv
- Britu padomes lapa sociālajā tīklā Facebook: www.facebook.com/british.council.latvia
- Britu padomes lapa sociālajā tīklā Twitter: https://twitter.com/BCLatvia
- Britu padomes lapa foto vietnē Flickr: http://www.flickr.com/photos/british-council-latvia
- Britu padomes YouTube VIDEO kanāls: http://www.youtube.com/britishcouncillatvia
- Britu padomes globālā mājas lapa: www.britishcouncil.org


Papildus informācija:
Maija Ūdre
Mārketinga komunikāciju vadītāja
Britu padome Latvijā
Blaumaņa 5a-2, Rīga
LV-1011, Latvija
Tālr: +371 6750 4106
Fakss: +371 6750 4100
Mob.tālr.: +371 2942 4646
E-pasts: