Meklēt
Izvēlne

CĒSĪS SKATĀMA PIECU JAUNO MĀKSLINIEKU IZSTĀDE "REZONANSE", LĪDZ 12/04/2020

Koncertzāles Cēsis galerijā no 1. februāra līdz 12. aprīlim ir skatāma piecu jauno mākslinieku - Agates Bernānes, Madaras Kvēpas, Jāņa Šneidera, Gitas Sprinces un Kristīnes Upītes - izstāde Rezonanse.

Gada pirmajai vizuālās mākslas izstādei Koncertzāles Cēsis mākslas galerijā dots ietilpīgs un daudznozīmīgs nosaukums Rezonanse, kas sevī ietver skaņu viļņu kustības vai svārstības jēdzienu. Svārstības, ko nosaka iekšējie spēki, sauc par brīvām svārstībām, svārstības, kas norisinās mainīgu ārējo spēku iedarbībā, sauc par uzspiestām svārstībām. Jebkurš ieraudzītais vizuālais attēls, gluži kā skaņu viļņi,  rezonē uz skatītāja sajūtām, emocijām un iztēli.

Izstādē pārstāvēto jauno radošo cilvēku biogrāfijas ir veidojušās mūsu valsts pārmaiņu laikos, no totalitārā režīma uz brīvu demokrātisku Eiropas valsti, un, nenoliedzami, šie dažādie gan iekšējie, gan ārējie spēki  ir atstājuši pēdas viņu dzīves ritmā un pasaules redzējumā. Izstādes kuratores Ineses Baranovskas prāt, 21. gs. racionālajā laikmetā izvēlēties būt par mākslinieku, sekot saviem ideāliem un sapņiem ir kardināls lēmums.

Izstādes autoru darbi izceļas ar savdabīgu pasaules uztveri,  gleznojumiem piemīt vizuāls jūtīgums, spēja redzēt un ieraudzīt. Mākslinieki reflektē uz ikdienas dzīve norisēm, ceļojumu atklāsmēm, dabas vispārinātu vērojumiem, indivīda un telpas, priekšmetu un  vides attiecībām, bet katrā, pat šķietami banāli ikdienišķajā parādībā, viņi cenšas tvert pasaules universa kopumu, saslēdzot pagātnes, tagadnes un nākotnes formas. Gleznošanas process tā nav tikai fiziska darbība, izmantojot audeklu vai papīru un krāsas,  tā ir garīga meditācija, sevis pašatklāsme, filozofiski prātojumi vai sava veida grēksūdze. Iespējams, tieši šie glezniecības darbi, nevis virtuālās pasaules vizuālo informāciju lavīnas būs mūsu laikmeta vērtīgi autentiskā liecība nākotnei.

Koncertzāles Cēsis mākslas galerija atvērta katru dienu no plkst. 12. līdz 18, un izstāde apskatāma bez maksas.

FOTO: Mārtiņš Kreilis