Meklēt
Izvēlne

DAAD stipendijas PĒTNIECĪBAS DARBAM VĀCIJĀ 2016./2017. akadēmiskajā gadā

Visu nozaru doktorantiem, zinātniekiem un augstskolu pasniedzējiem ir iespēja pieteikties Vācijas Akadēmiskās Apmaiņas dienesta (DAAD) pētnieciskā darba stipendijām Vācijā 2016./2017. mācību gadam.

Doktoranti un jaunie zinātnieki var saņemt stipendijas pētniecības darba veikšanai Vācijā no 1 līdz 10 mēnešiem. Tāpat ir iespēja saņemt atbalstu pilnas doktorantūras studijām Vācijā (stipendijas maksimālais ilgums 3 gadi). Augstskolu pasniedzējiem un zinātniekiem ir iespēja saņemt atbalstu zinātnisko projektu īstenošanai (no 1 līdz 3 mēnešiem). Bijušie DAAD stipendiāti var tikt uzaicināti atkārtoti. Bez jau minetajām, pastāv vēl citas atbalsta programmas, piemēram, studentu grupu braucieni uz Vāciju.

Papildus pētniecības stipendijām DAAD piedāvā arī studiju stipendijas augstskolu vasaras kursiem, maģistra studijām un  mākslinieku tālākizglītībai.

Sīkāka informācija par atsevišķām programmām, pieteikšanās kārtību un citām finansiālā atbalsta iespējām atrodama DAAD informācijas centrā Rīgā (www.daad.lv) vai DAAD stipendiju datu bāzē (www.funding-guide.de).