Meklēt
Izvēlne

Eiropas Savienības programmas „Erasmus+” prakses stipendiju konkurss studentiem ES, EEZ valstīs un Turcijā 2015./2016. studiju gadā

Latvijas Mākslas akadēmija izsludina „Erasmus+” stipendiju konkursu prakses perioda īstenošanai ES, EEZ valstīs un Turcijā 2015./2016. studiju gadā. 

„Erasmus+” prakses stipendiju konkursā var piedalīties visi 2015./2016. studiju gada Bakalaura programmas 1., 2., 3. un 4.kursa studenti, Maģistra programmas 1. un 2. kursa studenti un Doktorantūras 1., 2. un 3.kursa studenti.

Saskaņā ar „Erasmus+” programmas noteikumiem ir pieļaujama atkārtota piedalīšanās programmā, ja līdz šim jau izmantota Mūžizglītības programmas „Erasmus” vai „Erasmus+” programmas stipendija. Atkārtotas mobilitātes gadījumā „Erasmus+” programmā ir jāievēro sekojošie nosacījumi:

• Ja „Erasmus+” mobilitāte notiek tajā pašā studiju līmenī (Bakalaura, Maģistra vai Doktorantūras), kurā students agrāk jau saņēmis Mūžizglītības programmas „Erasmus” vai programmas „Erasmus+” stipendiju, tad kopējais mobilitātes ilgums šajā studiju līmenī nedrīkst pārsniegt 12 mēnešus - jau izmantotais mobilitātes mēnešu skaits studijās un/vai praksē tiek summēts ar jaunās mobilitātes mēnešu skaitu vienā studiju līmenī;
• Vienā studiju līmenī ir pieļaujami vairāki studiju un/vai prakses mobilitātes periodi, tomēr to kopējais ilgums vienā studiju līmenī nedrīkst pārsniegt 12 mēnešus;
• Minimālais prakses mobilitātes periods ir 2 mēneši, maksimālais - 12 mēneši vienā studiju līmenī.

Absolventu prakses mobilitātei studējošais piesakās, esot studenta statusā (Bakalaura programmas 4.kursa un Maģistra programmas 2.kursa studenti), un mobilitāti var veikt viena gada laikā pēc akadēmijas absolvēšanas.

Lai pieteiktos prakses stipendiju konkursam, līdz 2015. gada 31. maijam (ieskaitot), Ārlietu un izstāžu daļas koordinatorei Intai Rubulei (inta.rubule(abols)lma.lv">) elektroniski vienā e-pastā jāiesūta sekojošie dokumenti:
1) Erasmus+ prakses pieteikuma anketa;
2) CV (angļu valodā);
3) Motivācijas vēstule (latviešu un angļu valodās)
4) Apstiprinājuma vēstule vai e-pasts no prakses vadītāja par pieņemšanu praksē;
5) Apliecinājums par svešvalodas prasmi (valodas kursu sertifikāts, atzīmju grāmatiņas kopija ar atzīmi svešvalodā, un tml.);
6) Portfolio.

Stipendiju konkursa nolikums un pieteikuma anketas pieejamas šī ieraksta beigās, kā arī Ārlietu un izstāžu daļā. Iesūtītie pieteikumi tiks izvērtēti līdz š.g. 12. jūnijam.

Lūdzu precīzi ievērot pieteikuma iesūtīšanas termiņu - pieteikumi, kas tiks iesūtīti pēc noteiktā termiņa, netiks izskatīti!

„Erasmus+” mobilitāti organizē Latvijas Mākslas akadēmijas Ārlietu un izstāžu daļa.

Nolikums un pieteikuma anketa lejupielādējami šeit: