Meklēt
Izvēlne

Eiropas Sociālā fonda mērķstipendiju konkursu rezultāti maģistra un doktora programmās studējošajiem

Latvijas Mākslas akadēmija priecājas vēstīt, ka ir zināmi 2014. gada jūlijā izsludināto Eiropas Sociālā fonda mērķstipendiju konkursu Latvijas Mākslas akadēmijas maģistrantiem un doktorantiem rezultāti 2014./2015. studiju gadam. 

2014./2015. studiju gadā mērķstipendijas ieguvuši:

Projekts „Atbalsts Latvijas Mākslas akadēmijas Maģistra studiju programmu īstenošanai – otrā kārta”,
Nr. 1DP/1.1.2.1.1./11/IPIA/VIAA/006
(konkurss, kurā varēja piedalīties 2. kursa maģistrantūras studenti, kuri līdz šim nav saņēmuši Eiropas Sociālā fonda mērķstipendiju)
- Māra Brīvere, Glezniecības apakšnozare (stipendijas piešķīrums: 5 mēneši);
- Madara Dzintara-Pluša, Vizuālās komunikācijas apakšnozare (stipendijas piešķīrums: 5 mēneši);
- Viktorija Eksta, Vizuālās komunikācijas apakšnozare;
- Sintija Lasmane, Stikla mākslas apakšnozare;
- Madara Laure, Vides mākslas apakšnozare;
- Dita Lesiņa, Vides mākslas apakšnozare;
- Edgars Soprāns, Glezniecības apakšnozare;
- Ilona Teplouhova, Vizuālās mākslas un kultūras vēstures un teorijas apakšnozare;
- Ginta Zabarovska, Metāla dizaina apakšnozare.

Projekts „Atbalsts Latvijas Mākslas akadēmijas Maģistra studiju programmu īstenošanai”,
Nr. 2009/0150/1DP/1.1.2.1.1/09/IPIA/VIAA/009
(konkurss, kurā varēja piedalīties 1. un 2. kursa maģistrantūras studenti)
- Rihards Ābeltiņš, Tēlniecības apakšnozare, maģistra programmas 1. kurss;
- Ieva Kalnača, Vizuālās mākslas un kultūras vēstures un teorijas apakšnozare, maģistra programmas 1. kurss;
- Ieva Kraule, Vizuālās komunikācijas apakšnozare, maģistra programmas 1. kurss;
- Sandra Strēle, Glezniecības apakšnozare, maģistra programmas 1. kurss;
- Simona Veilande, Modes mākslas apakšnozare, maģistra programmas 1. kurss;
- Zane Zlemeša, Grafikas apakšnozare, maģistra programmas 1. kurss.

Projekts „Atbalsts Latvijas Mākslas akadēmijas doktora studiju programmas īstenošanai”,
Nr. 2009/0158/1DP/1.1.2.1.2/09/IPIA/VIAA/014
(konkurss doktora programmas studentiem)
- Inese Kundziņa, doktora programmas 3. kurss;
- Andra Silapētere, doktora programmas 3. kurss.

Stipendiju saņēmēji tuvākā mēneša laikā tiks personīgi informēti par līguma slēgšanu un citām ar mērķstipendiju saistītajām formalitātēm.

Gadījumā, ja Jums rodas jautājumi par mērķstipendiju konkursa norisi un rezultātiem, aicinām sazināties ar Mākslas akadēmijas projektu vadītāju Vinetu Kreigeri:
Mob. tel.: + 371 27809799; +371 29901031
E-pasts: vineta.kreigere(abols)lma.lv">
Latvijas Mākslas akadēmijas 1. kabinets

Informācija publicēta 2014. gada 31. jūlijā.