Meklēt
Izvēlne

Latvijas Mākslas akadēmijas dalība "Xscool" vasaras skolā Zviedrijā

No 2014. gada 10. līdz 17. augustam Latvijas Mākslas akadēmijas Dizaina nodaļas Funkcionālā dizaina un Vides mākslas apakšnozares studenti piedalās Xskool vasaras skolā Zviedrijā. Pirmo reizi plašāka mēroga projektā aicināti sadarboties un piedalīties arī Latvijas Mākslas akadēmijas studenti LMA docentes Aija Freimanes vadībā.

No 2014. gada 10. līdz 17. augustam Latvijas Mākslas akadēmijas Dizaina nodaļas Funkcionālā dizaina un Vides mākslas apakšnozares studenti piedalās Xskool vasaras skolā Zviedrijā. Studenti darbojas  Džona Takara (John Thackara), pasaulē atzīta dizaina, ilgtspējīgas attīstības un sociālo inovāciju eksperta, organizācijas Doors of Perception dibinātāja vadībā. Vasaras skolas otrā daļa notiks uz vienas no Stokholmas arhipelāga salām - Grindas.

Xskool vasaras skolu organizē Konstafack, Mākslas un Dizaina augstskola Stokholmā, Zviedrijā, un pirmo reizi plašāka mēroga projektā aicināti sadarboties un piedalīties arī Latvijas Mākslas akadēmijas studenti LMA docentes Aija Freimanes vadībā.

Vasaras skolas tēma ir pārtika, kas ilgtspējas attīstības kontekstā ir viena no resursu ietilpīgākajām. Vasaras skola sākās jau 21.jūlijā, un pirmajās divās nedēļās studentiem bija jāveic priekšizpēte par pārtikas sistēmu. Latvijas studenti pētīja Latvijas floru un faunu kā pārtikas industriju; lokāli audzētās pārtikas saglabāšanu - mijiedarbību un savstarpējo atkarību starp laukiem un pilsētu; nacionālo pārtikas pašpietiekamības sistēmu; pārtikas mājražošanas industriju - no audzēšanas/pārstrādes līdz lielveikaliem/tiešās pārdošanas grupām un lokālās pārtikas ieguves/audzēšanas tradīcijas.

Xskool vasaras skolā Grindā studentiem būs jāizpilda vēl viens uzdevums internacionālās studentu grupās Džona Takera, Konstfack docētāju Ramias Mazē (Ramia Mazé), Šerilas Akneres-Koleres (Cheryl Akner-Koler), Tomasa Forsberga (Thomas Forsberg), Magnusa Lindforsa (Magnus Lindförs), Dalarnas Universitātes docētāja un FuturePerfect festivāla vadītāja Mikela Toivio (Michael Toivio) un LMA docentes Aija Freimanes vadībā. Vasaras skolas laikā studentiem būs iespēja līdzdarboties FuturePerefct festivālā un piedalīties diskusijās par ilgtspējīgu un radošu nākotni.

Dizaina nodaļas studenti un docente Aija Freimane izsaka pateicību LMA studentu pašpārvaldei un tās vadītājai Anetei Krišjānovai personīgi par sniegto atbalstu, ieinteresētību, izpratni un iejūtību, lai studenti nokļūtu un piedalītos Xskool vasaras skolā!

Xskool vasaras skolas aktivitātēm varat sekot līdzi sociālajā tīklā Facebook