Meklēt
Izvēlne

EKA starptautiskā konference „Studējošo pētnieciskā darbība: teorija un prakse 2015”

Latvijas un ārzemju studenti tiek aicināti pieteikties Ekonomikas un Kultūras augstskolas rīkotajai starptautiskajai studentu zinātniski praktiskajai konferencei „Studējošo pētnieciskā darbība: teorija un prakse 2015”. 

Konference norisināsies 18. martā plkst. 14.00 Ekonomikas un Kultūras augstskolā (Rīga, Lomonosova iela 1-5), bet nākamajā dienā jau plkst. 11:00 Alberta koledžā (Rīga, Skolas iela 22).

Studentu konferences mērķis ir iepazīstināt dalībniekus ar studējošo pētnieciskā darba rezultātiem par aktuāliem teorijas un prakses jautājumiem, saistībā ar studiju procesā iegūtajām zināšanām un to pielietošanu pētniecības iemaņu apgūšanā.

Darbs notiks vairākās atsevišķās sekcijās, atkarībā no izvēlētās nozares. Tās noslēgumā tiks apbalvoti 8 labākie studentu pētnieciskie darbi un šo darbu zinātniskie vadītāji.

Pieteikšanās elektroniski līdz 1.martam - http://conference.augstskola.lv/