Meklēt
Izvēlne

ERASMUS KONKURSS

Līdz 3. martam plkst. 17:00 Ārlietu un Izstāžu daļā jāiesniedz pieteikumi ERASMUS stipendijai studijām 2011./2012. studiju gadā!

Plašāka informācija par ERASMUS partneriem un studiju iespējām sadaļā ERASMUS!

Atgādinām, ka balstoties uz LR likumdošanu, ERASMUS stipendiju konkursam var pieteikties studenti bez akadēmiskiem parādiem un ar sekmīgi nokārtotiem priekšmetiem!!!

Latvijas Mākslas akadēmija izsludina arī ES Mūžizglītības programmas ERASMUS
stipendiju konkursu 2011. / 2012. studiju gadam praksēm jebkurā no Eiropas
Savienības dalībvalstīm.

Lai pieteiktos stipendiju konkursam, līdz š. g. 1. jūnijam elektroniski
jānosūta (uz ) savu darbu portfolio, CV, motivācijas
vēstule, pieteikuma anketa un darba devēja apstiprinājums.

Pieteikuma sagatavošanas noteikumus un pieteikuma anketu lūdzu skatīt
pielikumā, kā arī plašāka informācija pieejama LMA Ārlietu un izstāžu daļā
un www.lma.lv sadaļā „Erasmus studentiem".