Meklēt
Izvēlne

Erasmus+ prakses stipendiju PAPILDKONKURSS 2018./2019. studiju gada ietvaros

LMA studentiem ir iespēja pieteikties programmas Erasmus+ stipendijai prakses mobilitātei 2018./2019. studiju gada ietvaros un īstenot īslaicīgu (2-3 mēnešu) praksi kādā no Erasmus+ programmas valstīm periodā no 2019. gada 1. marta līdz 30. septembrim.

Erasmus+ prakses stipendijai drīkst pieteikties visi bakalaura, maģistra programmas un doktorantūras studenti, kuri ir sekmīgi, kuriem nav studiju parādu un/vai nenokārtotas finansiālas saistības ar akadēmiju. Prakses vietu students meklē individuāli un atbilstošu savai specialitātei, un, pirms pieteikšanās konkursā, saņem uzņemošās organizācijas piekrišanu prakses mobilitātei. 

Lai pieteiktos Erasmus+ praksē, līdz noteiktajam termiņam – 2019. gada 15. februārim – elektroniskā  veidā uz e-pasta adresi jāiesūta sekojoši dokumenti: 
• Aizpildīta Erasmus+ prakses konkursa pieteikuma anketa;
• CV (angļu valodā);
• Motivācijas vēstule (angļu valodā);
• Apstiprinājuma vēstule vai e-pasts no prakses vadītāja par pieņemšanu praksē;
• Apliecinājums par svešvalodas prasmi (valodas kursu sertifikāta kopija, valodas centralizētā eksāmena sertifikāta kopija, atzīmju grāmatiņas kopija ar atzīmi svešvalodā un tml.);
• Portfolio (līdz 5MB, papildus var pievienot saiti uz mājaslapu, blogu, video materiāliem, utt.).

Rezultāti tiks izsūtīti individuāli e-pastā līdz 2019. gada 25. februārim.
Papildus informācija pie LMA Ārlietu un izstāžu daļas koordinatores Intas Rubules: , +371 20016463 vai O., T., un C. laikā no 10:00-17:00 (7.telpa).