Meklēt
Izvēlne

ERASMUS prezentāciju diena

2. un 3. februārī LMA aulā notika Erasmus prezentāciju dienas, kurās studenti,
kas piedalījušies Erasmus programmā 2009. / 2010. mācību gadā, dalījās
pieredzē par studijām ārzemēs.