Meklēt
Izvēlne

EU4ART MĀKSLAS ALIANSES DALĪBNIEKI TIEKAS KONFERENCĒ BUDAPEŠTĀ

No 5. līdz 7. oktobrim Budapeštā notika EU4Art mākslas alianses partneru tikšanās. Tajā piedalījās Budapeštas, Romas, Drēzdenes un Latvijas Mākslas akadēmijas pasniedzēji, studenti un projekta administratīvais personāls.

6. oktobrī Budapeštas Nacionālā kinoteātra Urania telpās notika starptautiska konference, kurā EU4Art mākslas alianses projekta darba grupas līderi prezentēja pilotprojekta EU4Art trīs gadu garumā paveikto un iezīmēja projekta nākotnes perspektīvas. Savukārt, studenti uzstājās ar pieredzes stāstiem, kuri tapuši pateicoties projektā izmantotajām īsajām un garajām studiju mobilitātēm.

Šī projekta galvenie uzdevumi ir stiprināt un harmonizēt vizuālās mākslas studiju programmas Eiropas Savienības dalībvalstīs, veicināt studentu un mācībspēku mobilitāti, izveidot mājaslapu un sociālo tīklu platformas projekta aktualitāšu atspoguļojumam, ieviest digitālo vārdnīcu profesionālās svešvalodas apguvei mākslās, digitālo tehnoloģiju apmācības un pielietojumu studiju procesā, izstādes, simpoziji, konferences, semināri un vasaras skolas studējošajiem.

Projekta ietvaros laikā no 6. līdz 9. oktobrim visu EU4Art sadarbības partneru augstskolu studenti piedalījās Art Market Budapest mākslas gadatirgū. No Latvijas Mākslas akadēmijas izstādē piedalījās studentu: Zanes Uzulēnas, Guntas Lantes un Kristapa Kramiņa darbi. Izstādes dalībnieki pauda gandarījumu par iespēju piedalīties tik liela mēroga pasākumā, satikt un aplūkot citu augstskolu studentu veikumu, kā arī iepazīt plaši pārstāvēto galeriju veidotās ekspozīcijas. Izstādes programmā notika arī apaļā galda diskusijas par EU4Art projektu, kurā piedalījās visu aliansē pārstāvēto augstskolu pārstāvji. 

Paralēli konferences programmai notika ekskursijas pa Budapeštas Mākslas akadēmiju un studiju darbnīcām, Budapeštas Mākslas akadēmijas studentu darbu izstādes “Between Ourselves” un Belgrdas Mākslas akadēmijas studentu darbu izstādes “Young Voices of University of Arts Belgrade” atklāšana.

EU4Art konference un studentu dalība izstādēs organizēta projekta EU4Art Mākslas alianses ietvaros, kuru finansē Eiropas Komisija.

Papildu informācija par projektu klikšķināt: šeit.