Meklēt
Izvēlne

FOTOKONKURSS „LATVIJAI — 90”

Neviena krīze nevar skart Latvijas Republikas 90 gadu jubileju, tāpēc Latvijas Studentu vortāls „StudentNet" www.studentnet.lv sadarbībā ar Latvijas Fotogrāfijas muzeju www.fotomuzejs.lv un firmu „Olympus Latvia" www.olympus.lv tradicionālā fotokonkursa skolēniem un visiem studējošajiem „Stāsts par manu skolu/augstskolu 2008" jeb „Vai tu spēj paskatīties uz parastām lietām citādi?" ietvaros organizē īpašu tematisko fotokonkursu „Latvijai - 90".

Fotokonkursā var piedalīties vecumā no 14 gadiem (nav noteikta fotokonkursa dalībnieku galējā vecuma robeža). Fotokonkursa mērķis ir veicināt vizuālā apraksta (hronikas, sociālā komentāra, subjektīvā dokumenta stila) izmantošanu laikmeta norišu atspoguļojumam, kā arī vizuālās izteiksmes līdzekļu izkopšanu.

Konkursa tematiskā ievirze
tiek ierobežota ar vietu un laiku - norises Latvijas Republikā (t.sk. saistībā ar Latvijas Republiku, piemēram, diplomātiskajās pārstāvniecībās u.c.) 2008.gada laikā. Pieļaujot, ka arī personība ir notikums, tiks akceptēti arī portreta žanra darbi. Savukārt ainava var tikt interpretēta kā laikmeta koptēla nozīmīgs elements. Katram dalībniekam ir brīva izvēle lietot kādu realitāti atspoguļojošu attēlu radīšanas paņēmienu nosaukto nosacījumu robežās.

Darbi vērtēšanai tiks pieņemti līdz 2008.gada 1.decembrim.


Balvas:
• Galvenā balva - „Olympus" „µ 790 SW" digitālā fotokamera: www.olympus.lv/consumer/29_mju_790_sw.htm;
• Laikmetīgās Mākslas centra izdotā Sūzenas Sontāgas grāmata „Par fotogrāfiju": www.lcca.lv/izdevumi/sontaga/sontaga;
• Apgāda „Neputns" izdotā Mārtiņa Grauda grāmata „Lūkot ies": www.neputns.lv/catalogue-info.php?sid=10&id=205&page=1.

Dalība konkursā ir iespējama tikai pie nosacījuma, ja konkursants ir iepazinies ar Nolikumu. To iespējams saņemt, rakstot uz e-pastu: talivaldis.kronbergs(abols)studentnet.lv"> un norādot konkursa nosaukumu.

Cieņā,
Tālivaldis Kronbergs,

Latvijas Studentu vortāla „StudentNet" galvenais redaktors, fotokonkursa idejas autors, mob.tel.26431251.