Meklēt
Izvēlne

Iespēja izmēģināt Krievijas SIA "IVIS" periodikas datubāzi

No 2014. gada 10. septembra līdz 1. novembrim Latvijas Mākslas akadēmijas studentiem un pedagogiem ir iespēja bez makslas izmēģināt SIA "IVIS" periodikas datubāzi.

Kultūras informācijas sistēmu centra ilggadējais sadarbības partneris projekta „Elektroniskās publikācijas Latvijas bibliotēkām" ietvaros SIA „IVIS" (ООО "ИВИС") ir uzsācis jaunu elektronisko datubāzu veidošanu, un bibliotēkām tiek piedāvāti šādi jauni produkti krievu valodā:

- "Издания по просвещению и воспитанию" (UDB-STUDY)
- "Издания по естественным наукам" (UDB-SAT+)
- "Журналы России по юриспруденции" (UDB-LAW)
- "Российские журналы для бухгалтера" (UDB-ACCOUNTING)
- "Журналы России по управлению персоналом" (UDB-HR)
- "Практические журналы по медицине и здравоохранению" (UDB-MED-RUS)
- "Издания по информационным технологиям" (UDB-IT)
- "Издания для детей" (UDB-CHILD)
- полный электронный архив журнала «Искусство кино» (все номера за 1931–2014 годы)

SIA „IVIS" ir viens no lielākajiem Krievijas uzņēmumiem, kas izplata periodiskos izdevumus, grāmatas, mikrofilmas un mikroafišas, elektroniskās datubāzes un citus informācijas resursus. Kompānija ir East View Information Services oficiālais partneris un pārstāvis Krievijā un NVS valstīs.

Plašāka informācija: http://www.ivis.ru/

Datubāzes pieeja: http://dlib.eastview.com/

Pieejas rekvizīti:
Login: EIFL
Password: test69

Datubāze pieejama no 10. septembra līdz 1. novembrim.