Meklēt
Izvēlne

Iespēja pieteikt projektu idejas festivālam "Ziemassvētku egļu ceļš"

Visi Mākslas akadēmijas studenti un pasniedzēji aicināti izmantot iespēju pieteikt vides objektu projektu idejas ikgadējā festivāla „Ziemassvētku egļu ceļš” atlases konkursam! Konkursā piedalīties var tikai Latvijas Mākslas akadēmijas studenti un akadēmiskais personāls.

PIRMAIS ETAPS:
Projektu idejas elektroniskā formā jāiesūta līdz š.g. 30. septembrim Dizaina nodaļas projektu vadītājam Jānim Gailītim, janis.gailitis(abols)lma.lv">. Katrs pieteicējs var iesniegt vairākas idejas.

Idejas pieteikumā jāiekļauj:
- projektu skices elektroniskā formātā (jpg vai pdf);
- projektu koncepciju īss apraksts;
- projektu plānotais ģeogrāfiskais novietojums.

OTRAIS ETAPS:
Kad projekta idejas būs apspriestas un pārrunāti turpmākie soļi, sekos projektu pieteikumu sagatavošana. Projekta pieteikumi būs jāiesniedz līdz š.g. 9. oktobra plkst. 17:00 atbilstoši sekojošām prasībām:

1. bez planšetēm jāiesniedz prezentācija un planšetes arī elektroniskā formātā (datu nesējos – flash vai CD, pdf vai jpg);
2. projekta dokumentiem ir jābūt valsts valodā;
3. projekts sastāv no divām A2 formāta planšetēm:
3.1. uz vienas planšetes:
- projekta krāsainas vizualizācijas pilsētvidē dienas gaišajā un tumšajā laikā;
- projekta izvietojums pilsētas kartē;
- projekta koncepcijas īss apraksts;
3.2. uz otras planšetes:
- tehniskā sadaļa – rasējumi, gabarīti, detalizācija;
- projekta realizēšanas tehniskā risinājuma apraksts, veicamo darbu apraksts un izmantoto materiālu apraksts;
- projekta realizēšanas tāme – projekta realizēšanai nepieciešamās kopējās izmaksas (tai skaitā visas nodevas, nodokļi u.c. maksājumi, kas aprēķināti latos) un to pamatojums (max līdz 2500,00 ar PVN t.sk. autoruzraudzības izmaksas);
- projekta darba grupas dalībnieku vārdi, uzvārdi, personas kodi, e-pasta adrese un darba grupas vadītāja - kontaktpersonas vārds, uzvārds, mob. tālruņa numurs, e-pasta adrese;
3.3. projekta makets.

Festivālu rīko Rīgas Domes Izglītības, kultūras un sporta departaments un tā pieaicinātā ekspertu komisija. Ar labāko darbu autoriem tiks slēgts individuāls līgums par autoratlīdzību un projekta realizēšanu.

Festivāla mērķis un uzdevumi
Festivāla mērķis ir realizēt inovatīvas un oriģinālas urbānās mākslas pasākumu, kurā Ziemassvētku simbols – egle tiek eksponēta arī kā vides objekts jaunos un neparastos vizuālos risinājumos un katra ar savu stāstu un vēstījumu. Festivāls ir brīvi pieejams Rīgas pilsētas iedzīvotājiem un nodrošina tūristu piesaisti Rīgai arī pasīvajā tūrisma sezonā - ziemā.

Festivāla uzdevumi:
1. uzturēt ilglaicīgu Festivāla tradīciju un nodrošināt daudzveidīgas Festivāla programmas izveidi, piesaistot atbilstošas tematikas pilotprojektus un aktivitātes;
2. veicināt oriģinālu vides objektu projektu īstenošanu Rīgas centrā un apkaimēs, iesaistot Festivāla realizēšanā radošo sabiedrību;
3. realizēt vides objektus, kuri ir:
3.1. proporcionāli pilsētvides mērogam,
3.2. ir dekoratīvi gan tuvplānā, gan no attāluma dienas gaišajā laikā,
3.3. iedegoties pilsētas apgaismojumam, izstaro papildu gaismu un ir labi saskatāmi pilsētvidē;
3.4. izgatavoti no eksponēšanai ārtelpā piemērotiem materiāliem un kuru elektriskie materiāli, gaismas tehnika atbilst aizsardzības klasei IP44;
3.5. veidoti izturīgi pret vēja brāzmām līdz 23 m/s;
4. aktivizēt sabiedrību – rosināt Rīgas iedzīvotājus, uzņēmējus pilsētvides sakārtošanai un izrotāšanai Ziemassvētku laikā;
5. nodrošināt Festivālā ieguldīto māksliniecisko ideju un finanšu līdzekļu efektīvu izmantošanu, eksponējot izcilākos vides objektus vairākkārtīgi.

Jautājumu gadījumā droši sazinieties ar Jāni Gailīti – janis.gailitis(abols)lma.lv">, mob. tel. +371 22303221.

Informācija par pagājušā gada festivālu atrodama Mākslas akadēmijas mājas lapas arhīvā (klikšķināt šeit)