Meklēt
Izvēlne

Iestājpārbaudījumu rezultāti

Ir zināmi iestājpārbaudījumu rezultāti!!!

Uzmanību, REFLEKTANTI!
Iestājpārbaudījumu darbus varēs saņemt atpakaļ
4. augustā no plkst. 10.00 līdz 18.00
5. augustā no plkst. 10.00 līdz 15.00
(par iestājpārbaudījumu darbu saņemšanu interesēties LMA rektorātā 6. telpā
pie dekāna doc. U.Auziņa)
Neizņemtie iestājpārbaudījumu darbi netiks saglabāti !!!