Meklēt
Izvēlne

IZDOTS LMA DOKTORA STUDIJU PROGRAMMAS ZINĀTNISKO RAKSTU KRĀJUMS “ACTA ACADEMIAE ARTIUM”

Pēc ilgāka laika pārtraukuma, koncentrējot iekšējos resursus un attīstot modernas doktorantūras studijas, klajā laists Latvijas Mākslas akadēmijas (LMA) Doktorantūras studiju programmas trešais zinātnisko rakstu krājums “ACTA ACADEMIAE ARTIUM”.

Pēc 2019. gada pavasarī notikušās doktorantūras studentu zinātniskās konferences “Jaunatklājumi pētniecībā. Pētniecības metodes” LMA Doktorantūras programmas studentiem un tās pasniedzējiem bija sniegta iespēja reprezentēt savu pētniecisko potenciālu zinātniskā rakstu krājumā.

Krājums iedalīts trijās tematiskās nodaļās, pievēršot uzmanību gan kultūras mantojuma saglabāšanas pieredzei (nodaļa “Mākslas artefaktu izpēte un saglabāšana”), gan Latvijas nacionālās mākslas attīstībai dažādos periodos (nodaļa “Mākslinieciskās un nacionālās identitātes aspekti”), gan mākslas pētniecības metodoloģijas problēmām (nodaļa “Mākslas estētikas un teorijas jautājumi”), kas kļūst aktuālas 20. un 21. gadsimta kultūras fenomenu izpētē.

Līdzās studentu zinātniskajiem rakstiem krājumā organiski iekļautas arī LMA profesoru Jāņa Taurena un Ojāra Spārīša, kā arī Mākslas vēstures institūta pētnieces mag. art. Karīnas Horstas publikācijas. Pievienots arī vieslektora un izcila dabaszinātnieka Latvijas Zinātņu akadēmijas ārzemju locekļa, Romas Veselības institūta pētnieka Aleksandro Džuliani (Giuliani) raksts  par zinātnes un viduslaiku sholastiskās mākslas saikni.

Publiska krājuma atvēršana notiks kolīdz atļaus apstākļi, bet šobrīd krājuma autori un interesenti var saņemt savus eksemplārus sazinoties e-pastā ar projekta koordinatori Agitu Gritāni / .

Krājuma sastādītāja - Agnija Lesničenoka
Literārā redaktore - Ieva Lejasmeijere
Mākslinieks - Rauls Liepiņš
Grāmatas izdevējs - Latvijas Mākslas akadēmija