Meklēt
Izvēlne

Izsludināta konkursa izstāde "Jā/NeATKARĪBA-2017"

Sveicot Latviju dzimšanas dienā, Jūrmalas kultūras centra Mākslinieku nams un biedrība Rad-Dar jau sesto gadu pēc kārtas aicina māksliniekus piedalīties konkursa izstādē ar laikmetīgiem un sociāli aktīvi ievirzītiem mākslas darbiem par Latvijas neatkarības tēmu. 

Konkursa dalībnieku apbalvošanai paredzētais balvu fonds:
Galvenā balva – EUR 700;
Veicināšanas balva – EUR 400;
Veicināšanas balva – EUR 400;
Skatītāju balva – EUR 300.

Konkursa izstādes nosaukumā ietvertais pretstatu princips sniedz māksliniekiem papildu iespēju radoši izpausties un saturiski apspēlēt izvirzīto tēmu.
Varbūt Latvija un Latvijā dzīvojošie cilvēki jau tā pieraduši pie neatkarības, ka kļuvuši no tās atkarīgi? Vai neatkarības jēdziens Latvijā ir saistīts ar valsts un cilvēka brīvību? Kā ar personiskām atkarībām, neatkarību? Kā ar personiskām attiecībām ar valsti?

Konkursam iesniegtie mākslas darbi tiks izstādīti izstādē „Jā/NeATKARĪBA-2017” vairākās Jūrmalas vietās: Jūrmalas Mākslinieku namā un Jūrmalas pilsētas domes vestibilā no 2017. gada 14. novembra. Izstādes atklāšana notiks 14. novembrī plkst. 18.00 Mākslinieku namā Muižas ielā 6.

Konkursa mērķi:
- rosināt māksliniekus radīt jaunus, saturīgus, sociāli aktīvus mākslas darbus par Latvijas neatkarības un Latvijas dzimšanas dienas tēmu, kā arī par tēmām, ko izraisa nosaukumā dotā vārdu spēle Latvijas neatkarības kontekstā;
- veicināt un materiāli atbalstīt mākslinieku radošo darbību;
- popularizēt Jūrmalas pilsētu un Jūrmalas Mākslinieku namu kā aktīvu Latvijas mēroga kultūras un mākslas centru.

Konkursu rīko Jūrmalas Jūrmalas kultūras centra Mākslinieku nams sadarbībā ar biedrību RAD-DAR.

Konkursu finansē Jūrmalas pilsētas dome.

Konkursa dalībnieki:
Konkursā var piedalīties ikvienā vizuālās mākslas jomā strādājoši mākslinieki, vēlams, profesionāļi, bez vecuma ierobežojuma.

Konkursa darbu iesniegšanas kārtība un konkursa norise
Ja iesniedzamā darba izmērs ir lielāks par 120x120 cm, tad autoram līdz 2017. gada 10. oktobrim darba fotogrāfija un apraksts jānosūta uz e-pastu:  . Atlases komisija līdz 20. oktobrim paziņos savu lēmumu, un pozitīva lēmuma rezultātā darbs līdz 27. oktobrim būs jānogādā uz Mākslinieku namu.

Ja žūrijas komisija eksponēšanai apstiprina video darbu, tad autoram ir jānodrošina attiecīga tehnika tā eksponēšanai izstādes laikā.

Māksliniekiem gatavie, augsti kvalitatīvie darbi jāiesniedz no 21. oktobra līdz 27. oktobrim plkst. 19.00, nogādājot tos uz Jūrmalas Mākslinieku namu (adrese: Muižas ielā 6, Bulduri, Jūrmala, LV-2010). Ja darbam ir anotācija, tad tā elektroniskā veidā līdz 1. novembrim jāiesūta uz e-pasta adresi: .

Darbus vērtēs un ekspozīcijai atlasīs žūrija. Žūrijas komisijai darbi tiks eksponēti ar kārtas numuru un nosaukumu, tāpēc autoriem ir lūgums savu parakstu likt darba otrajā pusē.

Vērtēšanas rezultātā tiks nominēta viena Galvenā balva un divas veicināšanas balvas. Paredzamais iesniegto mākslas darbu izvērtēšanas laika periods: no 5.–9. novembrim.

Konkursa rezultātu paziņošana un laureātu apbalvošana notiks izstādes atklāšanā 14. novembrī plkst. 18.00 Mākslinieku namā Muižas ielā 6. Par konkursa izstādes darbiem notiks skatītāju balsošana, visvairāk skatītāju balsu saņēmušajam darbam tiks piešķirta skatītāju balva. Skatītāju balvas uzvarētājs tiks izziņots līdz 2016. gada 21. decembrim.

Nominētiem autoriem Mākslinieku nams piedāvās izveidot personālizstādi Mākslinieku nama telpās tuvāko gadu laikā.

Žūrijas sastāvs:
1. Jānis Murovskis – mākslinieks, profesors, Latvijas Mākslas akadēmijas Audio-vizuālās mēdiju mākslas nodaļas, Vizuālās komunikācijas katedras vadītājs;
2. Kirils Panteļejevs – mākslinieks, Latvijas Mākslas akadēmijas Dizaina nodaļas, Funkcionālā dizaina katedras apakšnozares docents;
3. Laura Feldberga – māksliniece, gleznotāja;
4. Aiga Dzalbe – mākslas zinātniece;
5. Valdis Ābols – žurnāla „Rīgas laiks” redaktors.

Konkursa nosacījumi:
- iesniegtie mākslas darbi var pārstāvēt visus vizuālās mākslas žanrus;
- iesniedzamo darbu skaits vienam autoram nav ierobežots.

Konkursā nepiedalās darbi, kuri:
1. atnesti pēc noteiktā termiņa;
2. neatbilst konkursa tēmai;
3.  nav piemēroti eksponēšanai vai nav tehniski vai mākslinieciski kvalitatīvi;
4.  nerada priekšstatu par nopietniem autora nolūkiem startēt konkursā.

Vērtēšanas kritēriji:
- mākslas darbā sniegtais laikmetīgais, radošais un inovatīvais skatījums uz Latvijas neatkarības tēmu un Latvijas dzimšanas dienu;
- darba vizuāli mākslinieciskās kvalitātes.

Žūrijai ir tiesības Galveno balvu nepiešķirt, bet piešķirt vairākas veicināšanas prēmijas dotā balvu fonda ietvaros. Žūrijai ir tiesības piešķirt arī sevis noteiktu īpašu Žūrijas balvu bez naudas prēmijas, kā arī atzinības rakstus. Minētajās summās ietilpst iedzīvotāju ienākuma nodoklis, kas prēmijas izmaksas brīdī tiek ieturēts saskaņā ar Latvijas Republikas likumu „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”.

Kontakti:
Mākslinieku nama vadītāja –  Agnese Bule,
tālr. 67752472, mob. 29115996, 29401758
E-pasts: maksliniekunams(abols)jkc.lv">, agnese.bule(abols)gmail.com">
Informācija: www.jurmala.lv
Mākslinieku nama darba laiki:
otrdienās – piektdienās no plkst. 12.00–19.00
sestdienās no plkst. 12.00–16.00