Meklēt
Izvēlne

Izsludināta pieteikšanās Borisa un Ināras Teterevu fonda stipendiju konkursi LMA pasniedzējiem un studentiem

Izsludināta pieteikšanās "Borisa un Ināras Teterevu fonda" stipendiju programmā pasniedzējiem radošo braucienu realizēšanai un studentu grupu radošajiem braucieniem pasniedzēja vadībā.
Pieteikuma anketas jāiesūta elektroniski Inesei uz e-pastu inese.bauge(abols)lma.lv"> līdz 25. janvārim ieskaitot.

RADOŠIE BRAUCIENI PASNIEDZĒJIEM - “LMA PASNIEDZĒJU GRANTI”
Vēlētajiem pasniedzējiem
Jebkurā pasaules valstī
1 līdz 4 nedēļas
Var notikt 10/02/2017 - 30/09/2017
Apmaksā - dienas naudu, ceļa izdevumus, naktsmītni, iekšzemes transportu;
Apmaksas veids - pēc brauciena / kā komandējums;
Pirms brauciena - jāpiesaka komandējums, jānoslēdz līgums;
Brauciena laikā - jāsaglabā visi izdevumus attaisnojoši dokumenti;
Pēc brauciena - komandējuma atskaite, saturiskā atskaite.