Meklēt
Izvēlne

Izsludināts "Erasmus+" stipendiju konkurss praksēm

Latvijas Mākslas akadēmija izsludina programmas „Erasmus+” stipendiju konkursu praksēm 2014./2015. studiju gadam kādā no Eiropas Savienības dalībvalstu uzņēmumiem. Pieteikuma iesūtīšanas termiņš ir 2014. gada 30. maijs. 

Pieteikuma sagatavošanas noteikumi un pieteikuma anketa lejupielādējamu dokumentu formā atrodami šī ieraksta beigās, kā arī tie ir pieejami Latvijas Mākslas akadēmijas mājas lapas sadaļā „Eramus+ prakse” (klikšķināt šeit).  

„Erasmus+” prakses programmai drīkst pieteikties visu studiju līmeņu studenti (arī topošie absolventi): bakalaura programmas 1., 2., 3. un 4. kursa studenti, maģistra programmas 1. un 2. kursa studenti, kā arī doktorantūras 1., 2. un 3. kursa studenti.

Absolventu prakses mobilitātei studējošais piesakās, esot studenta statusā (4. kurss bakalaura programmas studentiem, 2. kurss maģistrantiem, 3. kurss doktorantiem) un mobilitāti var veikt viena gada laikā pēc Akadēmijas absolvēšanas. Tāpat prakses stipendijai var pieteikties arī tie studenti, kuri jau ir piedalījušies prakses vai studiju mobilitātē un saņēmuši Erasmus stipendiju.

Praksē drīkst pieteikties studenti, kuriem nav akadēmisko parādu un kuri ir sekmīgi. Bakalaura programmas 4. kursa, maģistra programmas 2. kursa un doktora programmas 3. kursa studenti praksē drīkst doties tikai tajā gadījumā, ja tam piekrīt katedras vadītājs, Studiju daļa, Maģistrantūra vai Doktorantūra.

Lai pieteiktos stipendiju konkursam, pieteikumi vienā e-pastā elektroniski jāiesūta Latvijas Mākslas akadēmijas Ārlietu un izstāžu daļas koordinatorei Intai Rubulei (inta.rubule(abols)lma.lv">): pieteikuma anketa, portfolio, CV, motivācijas vēstule un valodas apguvi apliecinoša dokumenta kopija. Pieteikšanās termiņš „Erasmus+” praksei 2014./2015. studiju gadā – 30. maijs.

Detalizētāku informāciju par „Erasmus+” praksi lūdzu skatīt LMA mājas lapā (klikšķināt šeit)

Jautājumu gadījumā lūdzu sazināties ar LMA Ārlietu un izstāžu daļas koordinatori Intu Rubuli: inta.rubule(abols)lma.lv">, +371 20016463.