Meklēt
Izvēlne

Izsludināts Erasmus+ stipendiju konkurss studijām Honkongas Politehniskās Universitātes Dizaina skolā, līdz 12.martam

Tiek izsludināts Erasmus+ programmas stipendiju konkurss uz 3 studiju vietām Politehniskās Universitātes Dizaina skolā, Bakalaura un Maģistra programmā, 2019./2020. studiju gada rudens vai pavasara semestrī.

Pretendenti: Stipendiju konkursam drīkst pieteikties Bakalaura programmas Funkcionālā dizaina, Vides mākslas un Vizuālās komunikācijas visu kursu studenti un Maģistra programmas Funkcionālā dizaina un Vides mākslas 1. kursa studenti, kuri drīkst pieteikties studijām tikai uz rudens semestri. BA programmas 4.kursa studenti drīkst pieteikties MA studijām, ja plāno stāties LMA Maģistrantūrā. Stipendiju drīkst piešķirt tikai sekmīgiem LMA studentiem!
Stipendija: Stipendijas apjoms mēnesī ir 900 eiro + apmaksāti ceļa izdevumi. 
Augstskola piedāvā kopmītnes par saprātīgu cenu tikai Bakalaura programmas studentiem, Maģistra programmas studentiem dzīvesvieta jāmeklē pašiem.

Informācija par BA programmām
(jāuzklikšķina uz sadaļu "School of Design")
Uz Digital Media un Interactive Media programmām 1. kursa studenti pieteikties nedrīkst!
Deatlizētāku informāciju par programmām meklēt šeit

Informācija par MA programmām
Programmas “Design Strategies” un “Multimedia and Entertainment Technology” viesstudentiem netiek piedāvātas!

Pieteikšanās elektroniski, līdz 12. martam, nosūtot sekojošu informāciju uz: .

  1. Vārds, uzvārds / Personas kods / epasta adrese / telefona nr.
  2. Studiju gads un apakšnozare LMA / izvēlētā BA vai MA programma PolyU Dizaina skolā / izvēlētais semestris
  3. Portfolio PDF formātā (10-20 darbi) ar anotācijām angļu valodā
  4. CV latviešu valodā
  5. Motivācijas vēstule latviešu valodā
  6. Angļu valodas līmeņa apliecinošs dokuments

Jautājumu gadījumā sazinies ar LMA Ārlietu un izstāžu daļas komunikācijas un projektu koordinatori Agnesi Bloku: