Meklēt
Izvēlne

IZSLUDINĀTS ERASMUS+ STIPENDIJU PAPILDKONKURSS LMA PERSONĀLAM

Izsludināts akadēmiskā un neakadēmiskā personāla, kā arī vieslektoru no Erasmus+ programmas valstu uzņēmumiem mobilitāšu stipendiju papildkonkurss. 

Aktuālā informācija un noteikumi Erasmus+ personāla mobilitāšu īstenošanai ŠEIT

Mobilitāšu veidi:

  • LMA akadēmiskā personāla docēšanas mobilitāte kādā no LMA Erasmus+ partneraugstskolām;
  • LMA akadēmiskā un neakadēmiskā personāla pieredzes apmaiņas mobilititāte kādā no institūcijām vai augstskolām;
  • vieslektora no uzņēmuma docēšanas mobilitāte LMA.

Laika periods mobilitāšu īstenošanai:
no 19/02/2024 līdz 31/10/2024

Pieteikuma termiņš: 2024. gada 4. februāris, plkst. 23:59

  • Pieteikt LMA personāla mobilitāti (docēšanu vai pieredzes apmaiņu) ŠEIT 
  • Anketa vieslektoru no uzņēmumiem mobilitātēm ŠEIT
  • LMA partneraugstskolas meklējiet ŠEIT

Erasmus+ mobilitāšu stipendiju papildkonkursu organizē LMA Ārlietu daļa.