Meklēt
Izvēlne

Izsludināts konkurss par iespēju rīkot studentu darbu izstādi Akadēmijas jubilejas gadā

Latvijas Mākslas akadēmijas Ārlietu un izstāžu daļa izsludina konkursu par iespēju rīkot studentu darbu izstādi Akadēmijas jubilejas gadā.

Konkursa uzdevums
Jāizdomā lieliska grupas izstādes ideja, kas daudzveidīgi interpretē izstādes tēmu, jāizplāno izstādes organizācijas process, jāuztaisa tāme, jāsavāc laba komanda – tas viss sakarīgi jāapraksta un jāiesniedz kā konkursa pieteikums.

Konkursa tēma
Šogad Latvijas Mākslas akadēmija svin savu simtgadi – tai bijis raibum raibs mūžs, priecīgi un bēdīgāki laiki, ir ko atcerēties, ir no kā mācīties. Lielas jubilejas ir nozīmīgi atskaites punkti, taču patiesībā daudz būtiskāk ir sapņot, vēlēties un kalt plānus nākotnei. Tādēļ aicinām ieraudzīt savu Akadēmiju visā tās cilvēcīgumā, mest radošus izaicinājumus un būt ambicioziem tās tuvākajā un tālākajā nākotnē. Aicinām paskatīties uz Akadēmijas pagātni, tagadni un jo īpaši nākotni gan dziļi un nopietni, gan nebēdnīgi un asprātīgi.

Akadēmijas un LMA Ārlietu un izstāžu daļas atbalsts

Atbalstītajam kuratoram vai kuratoru grupai būs jāsagatavo un jāiesniedz projekts VKKF konkursā, jo Akadēmija nodrošina daļēju izstādes finansējumu. LMA Ārlietu un izstāžu daļa iespēju robežās gan projekta sagatavošanā, gan izstādes īstenošanā atbalstīs praktiski, morāli un emocionāli.

Līdz š.g. 1. februārim (ieskaitot) e-pastā jāiesūta izstādes pieteikums, vienotā PDF vai Word failā, ne smagākā par 5MB, jāiesniedz:
•    Izstādes idejas/koncepcijas apraksts, t.sk. tieši kā tiks parādīta un interpretēta izstādes tēma
•    Secīgs darba plāns
•    Komanda (organizatori, mākslinieki, izpildītāji)
•    Pielikumi – kuratora/u CV, skices iekārtojumam un/vai darbiem, mākslinieku darbi, skices un tml. paskaidrojošie materiāli, kas var palīdzēt saprast ideju

Vērtēšanas kritēriji:
Priekšroka tiks dota izstādēm, kuras maksimāli daudzveidīgi un atraktīvi spēs interpretēt Akadēmijas tēlu, raksturu, biogrāfiju, seju, cilvēkus, sapņus, ieceres, ambīcijas, nākotni..

Izstāde notiks Akadēmijas aulā laikā no 2019. gada 28. martam līdz 16. aprīlim.
 

Pievienotie faili: