Meklēt
Izvēlne

IZSLUDINĀTS VALSTS BUDŽETA STIPENDIJU KONKURSS

No 2020. gada 28. septembra līdz 11. oktobrim (plkst. 23.59) visiem valsts budžeta sekmīgiem studentiem, kas vēlas piedalīties konkursā uz valsts stipendijām, elektroniski jāpiesakās stipendijai LMA studenta profilā www.lais.lv , Latvijas Mākslas akadēmija.

Ja studentam nav zināms LMA studenta profila logins vai parole lūgums rakstīt e-pastu no sava LMA norādītā kontakt e-pasta uz e-pastu , norādot vārdu un uzvārdu, ar pieprasījumu izsūtīt LMA studenta loginu un/vai paroli.

Stipendiju konkursam tiek vērtēti pēdējās sesijas rezultāti vai iestājpārbaudījumu rezultāti. Studējošajam nedrīkst būt studiju parādi iepriekšējos semestros.

 • Stipendiju konkursa kārtībā var saņemt šo noteikumu 1. punktā minētais studējošais, kurš sekmīgi noteiktajā terminā nokārto nepieciešamos pārbaudījumus¹ un pilnībā iegūst attiecīgajam akadēmiskā gada semestrim paredzēto kredītpunktu skaitu.
 • Ja diviem vai vairākiem studējošajiem, kuri pretendē ikmēneša (minimālo) stipendiju, ir līdzvērtīgi sekmju un zinātniskās darbības rādītāji.

Stipendiju piešķiršanas komisija stipendiju vispirms piešķir:

 

 • invalīdam;
 • bārenim vai bez vecāku gādības palikušam bērnam līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai;
 • studējošajam, kura ģimenei, ar kuru viņam ir nedalīta saimniecība, uz stipendiju konkursa norises dienu piešķirts trūcīgas ģimenes statuss;
 • studējošajam no daudzbērnu ģimenes ( arī gadījumos, ja attiecīgās ģimenes bērni jau pilngadīgi, bet vismaz trīs no tiem nav vecāki par 24 gadiem un mācās vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē vai studē augstskolā vai koledžā pilna laika klātienē);
 • studējošajam, kuram ir viens vai vairāki bērni;
 • studējošajam, kuram ir labāki sekmju rezultāti apakšnozarē:
 • vizuālās mākslas, vizuāli plastiskās mākslas, dizaina un audiovizuālās mākslas nodaļas studējošajiem kompozīcijā;
 • mākslas vēstures un teorijas apakšnozares studējošajiem Latvijas mākslas vēsturē;
 • restaurācijas apakšnozares studējošajiem restaurācijā.

Ar NOLIKUMU " Par stipendiju piešķiršanu Latvijas Mākslas akadēmijā" var iepazīties šeit LINKS.

 • Pirmdien, 5. oktobrī tiks izsūtīta instrukcija, kā jāiesniedz izziņas stipendijas konkursam.

¹ Pārbaudījumi tiek kārtoti saskaņā ar apstiprināto sesijas grafiku. Stipendijai tiek ņemts vērā vērtējums, kas iegūts pirmo reizi, kārtojot pārbaudījumu, nevis pārliekot eksāmenu, lai uzlabotu saņemto vērtējumu vai labojot nesekmīgo vērtējumu.

Pievienotie faili: