Meklēt
Izvēlne

Izstāde "Brīvība uz barikādēm"

No 2014. gada 8. līdz 24. augustam kombināta „Māksla” dārzā „Brasalona” (Gaujas ielā 5, Rīgā) būs aplūkojama vides objektu un instalāciju izstāde „Brīvība uz barikādēm”. Piedalās: Linda Jeromane, Linda Vigdorčika, Raitis Hrolovičs, Elīna Prancāne, Jevgēnija Biktimirova un Ella Mežule. Interesenti laipni aicināti uz izstādes atklāšanu 7. augustā plkst. 19.00! Atklāšanā spēlēs grupa „Ēnu kaleidoskops”. 

Izstādes „Brīvība uz barikādēm” veidotāju mērķis ir veicināt „Brasalonas” dārza kā kultūras un mākslas centra attīstību. Tā ir vide, kurā katrs var strādāt, mācīties viens no otra un radīt ko jaunu. Reiz aizmirsts parks pie Brasas stacijas, kas atradās bijušajā ražošanas kombināta „Māksla” teritorijā, kļuvis par radošo centru „Brasalona”. Tas atrodas pretī Meža kapiem – ārpus izstāžu un pasākumu piesātinātā Rīgas centra. Tādējādi tiek radīta kultūras dzīves izaugsme rajonā, veidojot to par aktīvu mākslas centru, kas paver jaunus radošus apvāršņus Rīgas pilsētas teritorijā.

Šobrīd aktīvi notiek diskusijas par pamestu ēku, kas bieži vien ir kultūras un mākslas pieminekļi, nozīmīgu izmantošanu un apsaimniekošanu dažādām jaunrades iniciatīvām, lai celtnes, kas ir pamestas novārtā, netiktu atstātas sabrukšanai. Kā viens no piemēriem ir arī „Brasalonas” dārzs, kas vēl pirms kāda laika bija pamesta un aizaugusi teritorija, bet tagad tiek atdzīvināta ar pasākumiem, izstādēm, koncertiem un jaunrades iespējām.

Izstāde „Brīvība uz barikādēm” akcentē personības brīvību un nozīmi. Brīvība ir mūžīgais ideāls, vienmēr esošais un bēgošais apvārsnis. Tā ir apziņas un gara neatkarība. Turpretī barikādes simbolizē šo neapzināšanās un apzināšanās robežlīniju. Tās vienmēr pastāv blakus starp gaismu un tumsu, maldiem un taisnības meklējumiem. Tikai pārvarot fiziskus vai garīgus šķēršļus, ir iespējams apzināties brīvības jēdzienu kā mūžīgās patiesības meklējumu ceļu. Izstādē uzaicināti piedalīsies vairāki mākslinieki, lai ar saviem darbiem paustu, kas ir Brīvība uz barikādēm.

„Ja reiz, tikuši laukā no šī muklāja, sasniegsim gaišās virsotnes, mūs gaida dvēseles miers un – pēc atbrīvošanās no visiem maldiem – pilnīga brīvība. Tu vaicāsi, kāda tā ir? Nebīties ne cilvēku, ne dievu; nevēlēties nekā apkaunojoša, nedz pārmērīga; neierobežoti valdīt pašam pār sevi: piederēt sev – kāds nenovērtējams labums!”
/Seneka/

Izstādi organizē Laima Šmiukše un Agnese Pundiņa (Latvijas Mākslas akadēmijas Vizuālās mākslas un kultūras vēstures un teorijas apakšnozares 4. kurss).

Kombināta „Māksla” dārzs „Brasalona”
Gaujas iela 5, Rīga