Meklēt
Izvēlne

Izvēles kurss „Mākslas pedagoģija kultūrvidē”

Lasot tālāk, atradīsiet informāciju par izvēles kursu (C daļas kursu) bakalaura programmas studentiem „Mākslas pedagoģija kultūrvidē”. Informējam, ka pieteikšanās noslēgusies.

Studiju kurss sagatavos studentus praktisku vizuālās mākslas nodarbību organizēšanai un vadīšanai dažādu vecumu cilvēkiem neformālos apstākļos.

Mākslas pedagoģijas kursa nodarbības notiks Mākslas izglītības centrā „TRĪS KRĀSAS”, Miera ielā 33, elastīgi plānojot katram studentam ērtu laiku studiju kursa apguvei.

Īpašas priekšzināšanas nav nepieciešamas, pietiekami, ja studentam ir vispārīgas zināšanas un praktiska pieredze vizuālajā mākslā, kā arī interese dalīties ar savām interesēm un prasmēm mākslā. Studiju kursa ietvaros, asistējot mākslas pasniedzējiem un patstāvīgi vadot nodarbības, studenti iegūs noderīgu praktisku pieredzi, kā komunicēt ar dažādu vecumu cilvēkiem, kā plānot un vadīt praktiskas mākslas nodarbības un kā izvērtēt mācību procesu.

Kursa apjoms ir 2 KP, vērtējums ir atzīmes formā.

Interesenti lūgti pieteikties, atsūtot ziņu uz e-pastu vai telefonu. Vietu skaits grupā ir ierobežots.


Lektore Ilze Vītola
E-pasts: ilze.vitola(abols)lma.lv">
Tel.: +371 29495195