Meklēt
Izvēlne

Izvēles kurss „Ievads Austrumu mākslā un arhitektūrā“

Visu nodaļu bakalaura programmas studenti aicināti apmeklēt vieslektores Dr. theol. Elizabetes Taivānes kursu „Ievads Austrumu mākslā un arhitektūrā“ (2 kredītpunkti semestrī).

Lekciju kurss iepazīstina ar Indijas, Ķīnas un islāma mākslas un arhitektūras svarīgākajiem attīstības posmiem un tendencēm. Īpaša uzmanība ir pievērsta pieminēto reģionu iedzīvotāju pasaules skatījumam un reliģijai ar nolūku sniegt padziļinātu izpratni par Austrumu mākslas un arhitektūras reliģiski – filozofisko zemtekstu. Studenti ir aicināti ne tikai iepazīties ar primāro (Indija, Ķīna), bet arī ar atvasināto kultūru mākslas un arhitektūras īpatnībām.

Lekcijas notiek otrdienās plkst. 16.20 – 17.55
19. telpā.


Attēlā: Ganeša akmens skulptūra. 13. gs. Britu muzejs, Londona