Meklēt
Izvēlne

Izvēles kurss „Tuvo reģionu māksla“

Visu nodaļu bakalaura programmas studenti aicināti apmeklēt doc. Aigas Dzalbes kursu „Tuvo reģionu māksla“(2 kredītpunkti semestrī).

Kursā sniegts ieskats kaimiņu zemju (Igaunijas, Lietuvas, Krievijas u.c.) mākslas vēsturē un jaunākajās parādībās, uzsverot ne tikai reģionālo un vēsturisko, bet arī māksliniecisko interešu kopību ar Latviju. Lekcijas notiek pirmdienās plkst. 16.20 18. telpā.