Meklēt
Izvēlne

IZZIŅOTA PIETEIKŠANĀS LLMC VASARAS SKOLAI “POSTSOCIĀLISMA EKOLOĢIJAS”

Līdz 27. jūnijam Latvijas Laikmetīgās mākslas centrs (LLMC) aicina jaunos un jau pazīstamos māksliniekus, mākslas zinātniekus, humanitāro zinātņu maģistrantūras un doktorantūras studentus, kuratorus un kultūras pētniekus pieteikties vasaras skolai "Postsociālisma ekoloģijas", kas šogad notiks Valmierā no 12. līdz 17. augustam un pievērsīsies aktuālākajiem vides un ekoloģijas jautājumiem.

Kā atskatīšanās pagātnē var palīdzēt izprast šodienas politiskās un ekoloģiskās krīzes un ietekmēt centienus tās risināt? Kā alternatīvu ekoloģiju idejas var attīstīt jaunas pieejas vides risinājumiem, enerģijas resursu un tehnoloģiju attīstībai šodien un nākotnē? Vasaras skolas programma pievērsīsies ekoloģijas jautājumiem no mūsu reģiona šodienas un nesenās pagātnes mantojuma skatpunkta, saistot tos ar globālajām norisēm, tostarp arī dekolonizācijas procesiem.

"Līdz ar karu Ukrainā, kas ir ne tikai humanitāra, bet arī ekoloģiska katastrofa, kā arī Rietumvalstu sankcijām pret Krieviju un nepieciešamību radikāli pārorientēt esošo energoresursu tirgu, ekoloģijas jautājumi gūst vēl neatliekamāku aktualitāti. Kā tie ietekmē ne tikai politiskās varas attiecības, bet arī klimata pārmaiņu procesus? Kādas perspektīvas, ētiski un atbildības veidi var virzīt jaunas attiecības ne vien starp cilvēkiem, bet arī starp dzīvo un nedzīvo dabu, starp dabu un kultūru, starp sabiedrību un vidi? Šie jautājumi ir arī laikmetīgās mākslas fokusā, kas tai pievēršas no visdažādākajām perspektīvām," skaidro vasaras skolas rīkotāji. 

Latvijas Laikmetīgās mākslas centra vasaras skola tiek rīkota sadarbībā ar Valmieras pilsētas pašvaldību, Latvijas Mākslas akadēmiju, Igaunijas Mākslas akadēmiju un Kumu mākslas muzeju Tallinā. Tās programma – semināri, darbnīcas un radošās sesijas – mudinās izzināt aktuālākos laikmetīgās kultūras kontekstus caur cilvēka un dabas attiecību kritisku perspektīvu, anotropocēna, un posthumānisma jautājumiem Baltijā un Austrumeiropā.

Vasaras skolas lektori un darbnīcu vadītāji būs pētniece Egle Rindzevičūte, mākslinieki Diāna Leloneka, Linda Boļšakova, Kvīnsijs Gario, Džons Grziničs un citi. Programmas kuratores ir Ieva Astahovska un Linda Kaljundi.

Vasaras skolas programma notiks angļu valodā. Dalība tajā ir bez maksas, taču dalībniekiem daļēji jāsedz uzturēšanās izmaksas 100 eiro apmērā.

Īpaši tiek aicināti pieteikties Latvijas Mākslas akadēmijas studentus. Diviem motivētākajiem LMA studentiem tiks segtas uzturēšanās izmaksas.

Vasaras skolai jāpiesakās, angļu valodā aizpildot pieteikuma anketu šeit.