Meklēt
Izvēlne

JANVĀRĪ LMA UZŅEMS PIRMOS STUDĒJOŠOS PROFESIONĀLAJĀ DOKTORANTŪRĀ

No 2021. gada 20. līdz 22. janvārim Latvijas Mākslas akadēmija uzņems pirmos studējošos jaunizveidotās profesionālās doktora studiju programmas “Mākslas” apakšprogrammā “Vizuālā māksla un dizains”.

3. decembrī no plkst. 11.00  līdz 14.00 notiks informatīvs tiešsaistes seminārs, kurā būs iespējams uzzināt aktuālāko informāciju par studiju programmu un metodiskajiem norādījumiem par mākslinieciskās jaunrades darba projekta un ar to saistītā teorētiskā pētījuma pieteikuma izstrādi. Tiešsaistes platformas saite tiks izziņota atsevišķi.

Profesionālā doktora studiju programma “Mākslas” tapusi sadarbībā ar Latvijas Kultūras akadēmiju un Latvijas Mākslas akadēmiju un izstrādāta ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu projekta “Profesionālās doktora studiju programmas Mākslās izveide” ietvaros. Uzņemšanu apakšprogrammās “Mūzika un skatuves māksla”, “Vizuālā māksla un dizains” un “Audiovizuālā māksla, teātris un laikmetīgā deja” katra augstskola īstenos atsevišķi, iestājpārbaudījumu un plānotā studiju procesa aktualitātes publicējot savās mājaslapās.

Detalizēta informācija par LMA uzņemšanu profesionālajā doktorantūrā atrodama mājaslapas sadaļā “Uzņemšana”.