Meklēt
Izvēlne

Jaunie materiāli

Lekcija un īslaicīga izstāde
Otrdien, 13. oktobrī
/Latvijas Mākslas akadēmijas bibliotēkā/

Kristīne Upesleja
Losandželosas Modes dizaina institūta
materiālu bibliotēkas un darbnīcas vadītāja

13.30 - 15.00 Losandželosas Modes dizaina institūta materiālu bibliotēkas un darbnīcas vadītāja Kristīne Upesleja iepazīstinās ar modes industrijā un dizainā izmantojamo jauno materiālu klāstu, to kvalitātēm un pielietojumu, kā arī sniegs ieskatu Losandželosas Modes dizaina institūta darbībā http://fidm.edu/news/.
Klātienē būs apskatāma materiālu izstāde.
15.00-15.30 Diskusijas

New Materials
Lecture and flashy new materials exhibition

October 13, 2009
/The Library of Art Academy of Latvia/

Kristine Upesleja
Materials Workroom Manager
Fashion Institute of Design and Merchandising
Los Angeles

13.30 - 15.00 Presentation of new materials used in fashion and design by
Mrs. Kristine Upesleja Materials Workroom Manager from
Fashion Institute of Design and Merchandising Los Angeles. http://fidm.edu/news/.
Flashy new materials exhibition will take place in the same room.
15.00 -15.30 Discussions

Lekcija tapusi ar Fashion Institute of Design and Merchandising
Los Angeles, Ziemeļu Ministru padomes biroja Latvijā, LMA un LMA Dizaina nodaļas Tehnoloģiju pārneses kontaktpunkta atbalstu.

With the kind support of Fashion Institute of Design and Merchandising
Los Angeles, Nordic Council of Ministers′ Office in Latvia, Art Academy of Latvia, Technology Transfer Contact Point in Design, AAL


Pieteikšanās lekcijai: E-pasts:
www.designlv.lv
www.lma.lv