Meklēt
Izvēlne

Kijo Rokkaku personālizstāde

Tokijas Nacionālās mākslas un mūzikas universitātes profesora
Kijo Rokkaku personālizstāde
„Piecu sajūtu projekts"
26.08.2008. - 10.09.2008.

Mandala Juena - šī vieta kādreiz bija gabaliņš aramzemes, ko ieskāva meži ar skatu uz Tatejamas (Tateyama) kalna pakāji un kalnu strautiem. Šajā vietā - Mandalā Juenā - tika plānots uzcelt "Tatejamas Mandalas" (Tateyama Manadala) pasauli.
Lai to paveiktu, Tatejamas Mandala tika iedalīta šādās kategorijās:
1. Elle: ir jāuzvar laicīgā pasaule;
2. Debesis: cilvēka utopija;
3. kāpšana Tatejamas kalnā: ceļš no Elles uz Debesīm;
4. Tumsas pasaule: nāves un atdzimšanas posms.
Posmus nosauca "Chi kai", "Ten kai", "Hi no michi" un "Yami no michi", un tie veidoja Mandalu Juenu.
Tatejamas Mandalā esošie elementi un Tatejamas daba ir sagrupēti piecās sajūtās, ko izsaka gaisma, skaņa, smarža, tauste, krāsas un priekšmeti. Visas Mandalā Juenā esošās ēkas un instalācijas ir pārveidotas ģeometriskās un abstraktās figūrās, skaņās un smaržās, nevis izkrāsotos tēlos. Līdz ar to tur nav atrodami velni un Buda, kuriem ir konkrēts tēls. Zīmes ir paslēptas ainavā, skaņā, smaržā un gaismā, un tās stimulēs cilvēku atmiņas un iztēli. Mandalā Juenā tika izveidota unikāla ainava ar skaņas un smaržu programmām un mākslas darbiem, kas savukārt radīja daudz sinerģisku efektu. Izmantojot savas piecas maņas, Jūs varat izbaudīt un piedzīvot Tatejamas Mandalas pasauli.

Kankaku muzejs - ir jauna veida muzejs. Šajā muzejā iespējams tieši mijiedarboties ar visiem eksponātiem. Tā ir vieta, kur skatītājs tiek apvienots ar eksponātiem un instalācijām. Jūs varat kustēties, radīt skaņas, sajust smaržas un peldēties gaismās, tomēr šis nav atrakciju parks, bet gan īsts mākslas muzejs. Es piedāvāju programmu, kas ar eksponātu, instalāciju un muzeja telpu palīdzību rosinātu cilvēku jūtīgumu un iztēli, saviļņojot cilvēka piecas maņas. Es arī piedāvāju vairākiem māksliniekiem iespēju sadarboties un apspriest muzeja saturu un radīt jaunas mākslinieciskās un tehniskās vērtības. Es speciāli izvēlējos māksliniekus, kuri iepriekš bijuši iesaistīti arhitektūras jomā, lai sadarbotos ar viņiem šajā muzejā. Galvenais faktors bija tas, ka visi eksponāti tika veidoti ļoti lielā mērogā. Kankaku muzejs un "Attaka Plaza" atrodas Atakas (Attaka) ciema centrā, kur ir pieejams veselības aprūpes aprīkojums, medicīniskā aprūpe un kur tiek veikta uzņēmējdarbība, kas turpina attīstīties un veicina ciema labklājību. Muzejam ir sava loma sabiedrības labklājības veicināšanā, un tas dod savu ieguldījumu reģiona attīstībā un bagātināšanā. Māksla ir saistīta ar dziedināšanu - tā tiek paustas cerības par pilsētas labklājību un attīstību.
Muzejs aptver "Attaka Plaza", kam ir ovāla forma, un kopā bērnudārzu, kas atrodas aiz laukuma, tas uzsver "centriskuma" ideju. Muzejs varētu kalpot par lielu brīvdabas teātri, ja uzskatām, ka zāle, kas aug starp
laukumu un muzeju, ir krēsli, eja uz jumta ir kā balkons skatītājiem un teritorija ap "ūdens šķērsli" ir pasākuma skatuve. Kankaku muzejs ir sadalīts aptuvenās trijās zonās.

Dialoga zona: Šī zona tika radīta, lai uzlabotu mūsu fiziskās maņas. Cilvēki un ierīces strādā kopā un satiekas, nejauši mijiedarbojoties.
Monologa zona: Šīs zonas eksponāti un vide ir jāpiedzīvo, nevis vienkārši jāapskata. Ieejiet iekšā vai izejiet ārā, apstājieties, lai atpūstos un
uzsūktu sevī vidi vai saplūstu ar to, un atkal turpiniet grimt atmiņās.
Šķēršļu zona: Šī zona savieno dialoga zonu ar monologa zonu. Šeit atrodams plašs formu, augstumu, skaņas izolāciju un gaismas aizturēšanas efektu variāciju klāsts. Atbilstoši šīm īpašībām šajā zonā ir īpašas telpas, un tās arī veido Kankaku muzeja fasādi.