Meklēt
Izvēlne

Klajā nācis ceļvedis "Latvijas Nacionālā mākslas muzeja ēka"

Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūts un Mākslas vēstures pētījumu atbalsta fonds priecājas pavēstīt, ka sērijā „Rīgas mākslas un arhitektūras pieminekļi” klajā nācis institūta vadošās pētnieces Dr. Elitas Grosmanes sagatavotais ceļvedis „Latvijas Nacionālā mākslas muzeja ēka” trijos izdevumos - latviešu, krievu un angļu.

ELITA GROSMANE
Latvijas Nacionālā mākslas muzeja ēka
Здание Латвийского национального художественного музея
The Building of the Latvian National Museum of Art

Rīga: Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūts;
Mākslas vēstures pētījumu atbalsta fonds, 2013. 22 lpp.
ISBN 9789934835544 (LV), 9789934835568 (EN), 9789934835551 (RU)
Sērija: Rīgas mākslas un arhitektūras pieminekļi

Patlaban, kad Latvijas Nacionālā mākslas muzeja (LNMM) galvenajā ēkā un tās apkaimē sākas rekonstrukcijas projekta īstenošana, ikviens interesents var iztēlē izstaigāt vecāko mākslas muzeja namu Austrumbaltijā, ņemot talkā mākslas zinātnieces Dr. Elitas Grosmanes sagatavoto vēsturisko ceļvedi, kas turpina Latvijas Mākslas akadēmijas (LMA) Mākslas vēstures institūta un Mākslas vēstures pētījumu atbalsta fonda izdevumu sēriju „Rīgas mākslas un arhitektūras pieminekļi”. Autore lasītāju iepazīstina ne tikai ar 1905. gada septembrī atklāto ēku, kuras arhitekts Vilhelms Neimanis (Wilhelm Neumann) kļuva par šī jaunā Rīgas pilsētas mākslas muzeja pirmo direktoru, bet arī ar ieceres priekšvēsturi un vietu sava laika starptautiskajā muzejbūvniecības ainā. Ceļvedis publicēts ar Valsts kultūrkapitāla fonda un LNMM atbalstu.

Dr. Elita Grosmane (dz. 1949) ir LMA Mākslas vēstures institūta vadošā pētniece, izveidotāja un pirmā direktore (2002–2012). Viņas grāmatās, multimediju izdevumos un daudzajos zinātniskajos rakstos atspoguļoti pētījumi par Latvijas arhitektūru un mākslu viduslaikos un baroka laikmetā, seno grāmatu mākslu, emblemātiku, pilsēt¬būvniecību, mākslas zinātnes, muzejniecības un pieminekļu aizsardzības sākotni.

Jaunā ceļveža latviešu, angļu un krievu izdevumus var iegādāties grāmatnīcās, LNMM Zīmola fonda veikalos un LMA Mākslas vēstures institūtā (Akadēmijas lauk. 1–160, LV–1050 Rīga, t. 67227852). Izplatīšanu juridiskām personām pārzina Mākslas vēstures pētījumu atbalsta fonda vadītāja Stella Pelše (stella_pelse(abols)hotmail.com">, 20268311).