Meklēt
Izvēlne

Klajā nākusi Dainas Lāces monogrāfija "Pirmais Rīgas pilsētas arhitekts Johans Daniels Felsko (1813 – 1902)"

Klajā nākusi mākslas vēsturnieces Dr. Dainas Lāces apjomīgā monogrāfija „Pirmais Rīgas pilsētas arhitekts Johans Daniels Felsko (1813–1902)”. Visi interesenti ir laipni aicināti apmeklēt grāmatas atvēršanu, kas notiks 2012. gada 9. decembrī plkst. 12.30 vienā no Johana Daniela Felsko izcilākajiem būvdarbiem – Rīgas Vecajā Sv. Ģertrūdes baznīcā. 

Monogrāfija „Pirmais Rīgas pilsētas arhitekts Johans Daniels Felsko (1813–1902)” (Rīga: LMA Mākslas vēstures institūts; Mākslas vēstures pētījumu atbalsta fonds, 2012. – 384 lpp.) publicēta ar Valsts kultūrkapitāla fonda, Rīgas domes, pašvaldības aģentūras „Rīgas pilsētas arhitekta birojs”, Valsts Kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas un M. C. A. Böckler – Mare Balticum-Stiftung (Vācija) finansiālu atbalstu. Grāmata, kuras pamatā ir autores 2010. gadā aizstāvētais promocijas darbs, turpina izdevumu sēriju „Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūta disertācijas”.

2013. gadā apritēs divi gadsimti kopš mūrnieka dēla Johana Daniela Felsko (Johann Daniel Felsko) dzimšanas. Viņš bija pirmais Rīgas būvmeistars, kas ieguva akadēmisku izglītību un pilsētas arhitekta amata nosaukumu. Pēc vanderzeļļa gaitām un arhitektūras studijām Karaliskajā daiļo mākslu akadēmijā Kopenhāgenā Felsko atgriezās dzimtajā Rīgā, kur ienesa historisma formu valodas daudzveidību. Arhitekta radošā darbība no 19. gadsimta 40. līdz 70. gadiem atklāj neogotikas, neorenesanses un apaļloka stila ienākšanu un attīstību Krievijas impērijas lielākajā Baltijas jūras ostas pilsētā.

Balstoties uz arhitektūras pieminekļu, arhivāliju, publicēto avotu, zinātniskās literatūras un salīdzinošā materiāla studijām gan Latvijā, gan ārvalstīs, autore radījusi detalizētu pamatdarbu par vienu no ietekmīgākajām personībām Baltijas 19. gadsimta arhitektūrā. Felsko veikuma zinātniskā rekonstrukcija un analīze ļauj iepazīt Rīgas izaugsmi no salīdzinoši nelielas pilsētas, kur ēkas cēla pēc paraugfasādēm, par metropoli ar krāšņu, reprezentatīvu un vēsturisko stilu iedvesmotu fasāžu dekoru.

Bagātīgi ilustrēto izdevumu papildina gan kopsavilkumi angļu un vācu valodā, gan dažādi palīgrādītāji.

Dr. Daina Lāce (dz. Priedola, 1970) ir Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūta vadošā pētniece. Pēc Liepājas Lietišķās mākslas vidusskolas beigšanas studējusi Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas zinātnes nodaļā. Saņēmusi Latvijas Zinātņu akadēmijas Jauno zinātnieku balvu (2000) par maģistra darbu, bijusi Vācijas Akadēmiskā apmaiņas dienesta un Latvijas Kultūras fonda stipendiāte. Sastādījusi rakstu krājumu „Māksla un politiskie konteksti” (Rīga: Neputns, 2006). Savās pētnieciskajās publikācijās iepazīstina ar 19. gadsimta arhitektūras un mākslas pieminekļiem Latvijā. 

Izdevumu var iegādāties Latvijas Zinātņu akadēmijas augstceltnē Akadēmijas laukumā 1, apgāda „Zinātne” grāmatnīcā, kā arī pie izdevējiem LMA Mākslas vēstures institūtā (t. 67227852).