Meklēt
Izvēlne

Konference "Izaicinājumu un iespēju laiks: problēmas, risinājumi, perspektīvas"

2013. gada 16.-18. maijā Rēzeknē notiks III Starptautiskā jauno pētnieku un studentu zinātniski praktiskā konference „Izaicinājumu un iespēju laiks: problēmas, risinājumi, perspektīvas”, kuras rīkošanā piedalās arī Latvijas Mākslas akadēmijas Latgales filiāle.

Konferences darba virzieni:
- Uzņēmējdarbība (mārketings, tūrisma bizness, sabiedriskās attiecības);
- Tiesību zinātne;
- Psiholoģija, pedagoģija, sociālais darbs;
- Kulturoloģija, vēsture, filoloģija;
- Māksla un dizains.

Konferences darba valodas – latviešu, krievu, angļu.

Konferencē var piedalīties ar referātu (uzstāšanās laiks līdz 10 minūtēm). Referāti piedalās konkursā.

Referātu noformēšanas prasības un referātu vērtēšanas kritēriji aprakstīti dokumentā, kas pieejams šī ieraksta beigās.

Dalības maksa studentiem un maģistrantiem LVL10 (EUR15 ārzemju dalībniekiem), doktorantiem un pasniedzējiem LVL20 (EUR30 ārzemju dalībniekiem). Maksā iekļauti darba materiāli, konferences materiālu krājums un kafijas pauzes.

Ceļa, ēdināšanas un nakšņošanas izdevumus sedz dalībnieki.

Konferences kalendārs un apmaksas kārtība:
- konferences dalībnieku reģistrācija līdz 2013. gada 15. februārim, sūtot reģistrācijas anketas uz e-pastu: rezeknekonf2013(abols)inbox.lv"> vai pa faksu: +37164624896;
- dalības maksu pārskaitīt līdz 2013. gada 18. februārim kontā:

SIA „BALTIJAS STARPTAUTISKĀ AKADĒMIJA”
VRN 40003101808
PVN Nr. LV 40003101808
Lomonosova 4, Rīga, LV-1003
A/S „Swedbank”, kods: HABALV22
Konts: LV68HABA0551003662871
(maksājuma mērķis - dalība konferencē 16.-18.05.2013., dalībnieka vārds, uzvārds)

- referātu iesūtīšanas termiņš līdz 2013. gada 1. martam (e-pasts: rezeknekonf2013(abols)inbox.lv">).

Kontaktpersona:
Ilona Butjankova: +371 26481642